Búcsús szentmise Svábtanyán

„Két oszlopa igazságnak, / két csillaga e világnak: / Péter és Pál, szent hitünknek ültetői, / véretekkel ősi Róma új szülői!” Ezzel a liturgikus népénekkel hívta a híveket Mihály Balázs plébános a Tóti községhez tartozó svábtanyai szabadtéri búcsúünnepre. A településnek nincs temploma, csak egy harangláb hirdeti azt a helyet, ahol imára gyűlhetnek össze a lakosok. Évente csak egy szentmise van Szent Péter és Pál ünnepének közelségében. Idén erre július 4-én, vasárnap került sor. Szerencsére az időjárás kedvezett az ünneplőknek, bár időnként borongós volt az ég, csepergett az eső, de nem zavarta meg a szentmisét. A helybélieken túl hazamentek az elszármazottak Margittáról, Micskéről, Tasnádról és Tótiból is.

A szónok és a főcelebráns Kovács Zsolt püspöki irodaigazgató volt. Beszédének bevezető részében kiemelte, hogy öröm olyan gyönyörű helyen misézni, mint Svábtanya. A továbbiakban vázolta, hogy annak idején a Jézus által alapított egyház minden felelőssége Szent Péter és Pál vállára nehezedett. Ők hirdették Isten országát és szervezték az egyház működését. „Isten országa ott van, ahol befogadják az Ő tanítását. Ott van a falvakban és városokban, az utcákon és mezőkön, a síkságon és a hegyekben. Ha Isten országát itt fogadják be a domboldalon, a szántóföldön, akkor Isten országa most itt van közöttünk” – emelte ki prédikációjában az ünnepi szónok. Zárszavában hangsúlyozta, hogy életünknek három stabil pontja kell legyen: Isten, haza, család.

A szentmisét megtisztelte jelenlétével a monospetri plébános, Pitó Lajos is. Az énekszolgálatot Mihály Balázs plébános végezte. Megható, szívhez szóló ünnepet tudtak varázsolni a hívek templom hiányában is. Kellett ehhez a szép prédikáció, a magas színvonalú énekszolgálat és a résztvevők hite. Legfőképpen pedig Isten jelenléte.

Forrás: erdon.ro