Megáldották a nagyszülőket a váradi Szent Anna-templom búcsúünnepén

A nagyváradi Szent Anna-templom búcsúünnepét július 26-án, hétfő délután tartották. Az egybegyűlteket Szabó Ervin várad-olaszi plébános köszöntötte, a szentmise szónoka és főcelebránsa Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános volt.

A szentmise bevezető részében Szabó Ervin várad-olaszi plébános, utalva arra, hogy Szent Anna Jézusnak a nagymamája volt, megjegyezte: a saját életében a nagymamája nagyon fontos szerepet játszik. Nála minden szabad volt, nem voltak törvények, nem volt szigorúság. Alig várta, hogy megkezdődjön a vakáció, és elmehessen hozzá. „Én a mai napon szintén egy nagymamához szaladok, Szent Anna lábaihoz borulok, és kérem őt, hogy legyen mindannyiunknak az égi nagymamája. Oltalmazzon minket, vegyen pártfogásába, hogy bennünk a hit, a remény és a szeretet tüze nagyon nagy lánggal lobogjon” – fogalmazott.

Elmélkedésében Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános kiemelte, hogy élete egyik fontos részét képezte a Szent Anna-templom, lévén, hogy az Ady Endre Líceumba járt. Örömét fejezte ki, hogy sok ismerős arcot lát a padsorokban, akik a Szent László-templomhoz, a Barátok templomához vagy a székesegyházhoz kötődnek. Az évek, évtizedek alatt kitartottak, mert fontosnak tartják, hogy szolgálják Istent, hiszen nemcsak a papok szolgálják az Urat, hanem mindazok is, akik partnereik nekik ebben, biztosítva az imahátteret. Megjegyezte: az orsolyita templom fontos Nagyvárad katolikus népe számára, mivel szellemiekben gazdag örökséggel rendelkezik. Annak idején az alapítását követően az akkori iskola a katolikus lányoknak a családi életre való felkészítésének, a nevelésének egyik komoly bázisa volt.

Ezután arról is beszélt a tisztelendő, hogy ő sajnos nem élvezhette a nagyszülők áldásos tevékenységét, szeretetét, mivel alig hároméves volt, amikor az utolsó nagyszülőjét is elveszítette, viszont azért megtapasztalta mások esetében, hogy ez a viszony hogyan működik. A Szent Család esetében pedig ott volt az ősi minta. Anna és Joachim ószövetségi szentek, példaképek, akik ajándékba kapták Istentől a boldogságos Szűz Máriát, az ő felelősségteljes nevelését, Szent Anna pedig megosztotta Máriával az ő örömét és tudását.

Bodor Zoltán ezután kiemelte azt is, hogy a nagyszülők és az unokák kapcsolata minden időben érdekes, lelkiekben intenzív és izgalmas. Egy nagymama másképpen viszonyul az unokájához, mint a gyermekéhez, engedékenyebb, és az unokája által megfiatalodik ő is – magyarázta. A szentmise a jelenlevő nagyszülők megáldásával ért véget.

 

Szöveg és fotó: Ciucur Losonczi Antonius/erdon.ro