A nagyváradi székesegyház búcsúünnepe

A katolikus naptárban augusztus 15-e a Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a Nagyváradi Egyházmegye hívei közösen ünnepelik a székesegyház búcsúját, amelyre idén is triduummal és koncerttel készültek. Vasárnap, 2021. augusztus 15-én, 18.00 órakor, Böcskei László megyés püspök mutatta be a főpapi szentmisét, amelynek szónoka Gábor Elemér, a budapesti Szent László plébánia lelkipásztora volt.

A szentmise bevezető részében az egyházmegye elöljárója Krisztus búcsúbeszédéből idézett, János evangélista szerint, kiemelve azokat a szavakat, amelyek rávilágítanak annak lényegére, amit a mennybe felvett Szűzanya köszöntésekor ünnepelünk. Mindazoknak, akik igent mondanak Jézus Krisztusra az ő életükben, része lesz a mennyei dicsőség, úgy, ahogy Mária is testestől-lelkestől felvétetett az égbe. Nagyboldogasszony ünnepe a remény napja is egyben, hiszen rámutat arra, hogy a keresztény ember élete nem egy zsákutca, hanem az örökkévalóság felé vezet.

A Jézus Krisztussal kötött szövetség megújítására hívta meg Böcskei László a szentmisén jelenlévőket. „Bizalommal, hittel és elköteleződéssel mondjunk igent Jézusra a mi életünkben, a mi életünk által. A Szűzanya segítségével és közbenjárására maradjunk is hűségesek ehhez a szövetséghez” – bíztatta a híveket a főpásztor.

Prédikációjában Gábor Elemér, a Budapesti Szent László plébánia lelkipásztora felidézte, hogy Nagyváradról származott el, az itteni Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumba járt, és Fodor József általános helynöknek volt tanítványa. Kihangsúlyozta, hogy a Boldogságos Szűzanya tiszteletére felszentelt székesegyházba igazából hazajött.

Az éneklésről, dalolásról, a zene szépségéről és fontosságáról beszélt a szónok: akinek dallal van telve a szíve, annak a lelkét könnyen birtokba veszi az Isten. Mária úgy ment el Erzsébethez, hogy hálatelt énekkel, a Magnificattal volt tele a szíve. Boldog az a gyermek, akinek az édesanyja dúdol a bölcsőjénél, majd énekelni tanítja, és boldog az a nép, akinek az égi édesanyja, Szűzanya tanít Istent dicsőítő éneket, melyben benne van a hála az egész üdvtörténetben és emberi történelemben megtapasztalható gondviselésszerű isteni megnyilatkozások miatt. Szent István király ezer éve a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot, ő pedig tanít minket hálával énekelni. Az ének összekapcsolja a múltat és a jelent, hiszen Dávid király idejében a frigyszekrény körül táncoltak, énekeltek. Szűz Mária, aki élő frigyszekrényként hordozta Jézust, énekelt neki. Mi pedig Úrnapján énekelünk az Úrnak, amikor körmenetet tartunk.

Jézusnak és Máriának ószövetségi előképeiről is beszélt a szónok, ezek alapján pedig megállapította, hogy bizonyos értelemben Máriának két fia van: az egyik az ártatlan Krisztus, a másik pedig a bűnös emberiség. Kérhetjük a Szűzanyát, hogy járjon közben értünk Jézusnál, ő pedig, az Úr szolgálóleánya, folyamatosan végzi ezt a feladatot.

A szentmise végén Fodor József általános helynök, a székesegyház plébánosa mondott köszönetet a főpásztornak és a szónoknak. A búcsús szentmisén közreműködött a Szent László Ének- és Zenekar, Kristófi János vezényletével.

KÉPEK  |  VIDEÓ