Fogadalomtétel az Élet Kenyere közösségben

A nagyvárad-velencei templomban 2021. augusztus 13-án, pénteken este Kovács Szilvia Veronika nővér, az Élet Kenyere közösség nagyváradi tagja ünnepi szentmise keretében ideiglenes fogadalmat tett. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt.

Az Élet Kenyere közösségben különböző életállapotú hívők (laikusok: házasok, egyedülállók és megszenteltek, valamint papok es diakónusok) egy közösségben élnek az Eucharisztia-Jézust imádva, közösséget vállalva a szegényekkel, szolgálva a gyermekeket, hirdetve az evangéliumot. A váradi közösséghez tartozó Veronika és Mária Zsuzsanna nővért, valamint László testvért különben rendszeresen lehet látni jellegzetes viseletükben a várad-velencei és más, római katolikus templomokban tartott szertartásokon.

A péntek esti szentmise bevezetőjében Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: akkor szép igazán egy ünnep, ha sikerül Isten közelébe helyeznünk magunkat. Ennek szellemében Veronika nővér az oltár felé lép, hogy megerősítse szövetségét Istennel, megtalálja élete gazdagságát, és ez ne csak tanúságtétel legyen a minket szerető Istenről, hanem jel is ott, ahová helyezte őt, hogy a küldetését teljesítse.

Prédikációjában a főpásztor kitért arra, hogy amikor próbált ráhangolódni erre a misére, a közelgő Nagyboldogasszony ünnepének hangulatába került. „Idevág”, és ezért jól volt időzítve ez a fogadalomtétel, hiszen Veronika nővér is választ adott arra, amit az életében megsejtett, utána tisztábban kezdett megérteni, majd átélni, hogy végül igent tudjon mondani a jóságos Atyánk hívó szavára.

Az egyházmegye elöljárója ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy az elhangzott evangéliumi részlet az a húsvéti jelenet, amikor Krisztus háromszor is megkérdezte Simon Pétertől, hogy szereti-e őt. És ez a történet jól visszatükrözi az Úr által meghívott ember életútját. Az első kérdés a hivatás megtalálásának tényét rögzíti, amikor a kiválasztott sok vívódás, keresés és önmagával való harc árán az Úr mellett dönt. A második a hivatás útját már sok mindent megtapasztalt embert állítja elénk, melyben ott van az áldozat is, míg a harmadik válaszadás (amikor Simon Péter szinte már türelmetlen) a hivatás öröméből fakad, mely beragyogja a kiválasztottak életét, és belső, lelki békét sugároz. Egy fogadalomnak a megújítása is tulajdonképpen annak a momentumnak az átéléséből áll, hogy Jézus megkérdezi az illetőtől: szereti-e őt, akar-e a közelében lenni? És ugyanakkor Nagyboldogasszony ünnepéhez közeledve Máriának is üzenete van Veronikához, mely nekünk is szól, és biztatást jelent a jövőnkre nézve: legyünk mi is olyanok, amilyennek a Jóisten megálmodott bennünket- erős hitűek, akárcsak „a kereszthez hűséges Szűz”. Legyen mindig élő kapcsolatunk Jézussal, és akkor észrevételül megváltozik a szerep: már nem mi hordozzuk őt a szívünkben, hanem ő visz bennünket a minket szerető Atyához- tanácsolta a megyés püspök.

Forrás: erdon.ro

KÉPEK