Erdélyi nőszövetségek találkoztak Gyimesbükkben

„Új éneket énekelek Istenemnek! Uram, nagy vagy és dicsőséges, erős, csodálatos és győzhetetlen!” (Jud 15.13.) mottóval a gyimesbükki Szent Judit Nőszövetség szervezte meg 2021. augusztus 23–25. között az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének (E.R.K.N.E) XXII. őszi találkozóját.

Ebben az esztendőben a nagyváradi egyházmegye részéről a találkozón részt vett a nagyváradi Szent Rita Római Katolikus Nőszövetség képviseletében Szabó Ervin, a Nagyvárad Olaszi Szentlélek Kiáradása Plébániatemplom plébánosa, a nőszövetség lelki vezetője, valamint Zalder Éva Mária, a szövetség elnöke. A Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetséget elnöknője Fleisz Judit (a nőegylet lelki vezetője Curaliuc Demeter sajnos nem lehetett jelen), a margittai Szent Margit Nőszövetséget pedig Kun Margit elnöknő képviselte (a nőegylet lelki vezetője Tóth Attila Levente plébánosmás elfoglaltsága miatt maradt távol).

A találkozót megtisztelte jelenlétével Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, valamint Kerekes László segédpüspök. A résztvevőket Darvas-Kozma József országos lelkivezető, Gegő Magdolna országos elnök, valamint a helyiek részéről Salamon József plébános, lelki vezető és Antal Éva elnöknő fogadta. Az üdvözlő beszédek során elhangzott, hogy az E.R.K.N.E. alapító tagjai közé sorolandó Kiss Albert országos lelki vezető, Stelli Olga asszonnyal, a nagyváradi Szent Rita Római Katolikus Nőszövetség egykori elnöknőjével, majd országos elnökével nagyon sokat tettek az egyesületért, annak létjogosultságáért és felnövekedéséért.

A rendezvény az erdélyi nőszövetségek elnökeit és lelki vezetőit gyűjtötte ismét össze, hogy lelkigyakorlaton vegyenek részt az új templomban (amely 1974. február 25-től 1976. október 16-ig készült el Dani Gergely plébános idejében). Mint minden évben, a résztvevők kiértékelték az elmúlt évi tevékenységüket. Ebben az évben a Nőszövetség alapszabályzatának újraértékelésére került sor a „Hogyan tovább?” címszó jegyében. Ennek megbeszélése érdekében Darvas-Kozma József országos lelkivezető kezdeményezésére szó esett az egyesület jogi státusának kérdéseiről, a létező statutumok újragondolásáról, arról, hogy mit is jelent a katolikus Oltáregylet-Nőszövetség története és rendeltetése.

A nőszövetségek elnökei beszámoltak éves tevékenységükről. Munkájukra az együvé tartozás tudatosítása és fejlesztése, valamint a valláserkölcsi nevelés támogatása volt jellemző. Fő tevékenységi területeik a közös ima, egymás és mások felkarolása, karitatív tevékenységek, a kultúra ápolása, és a szeretetszolgálat gyakorlása. A felszólalók kihangsúlyozták, hogy az egyházi elöljárók, lelki vezetőik, a plébániai hívek támogatása, pozitív hozzáállása mérvadó abban, hogy munkájukat sikeresen tudják végezni.

Kovács Gergely érsek kiértékelte a beszámolók üzenetét: azt a tényt, hogy természetes dolog, mi szerint mindenki a saját plébániája jellegének megfelelően tevékenykedik. Megerősítette annak a fontosságát, hogy szükség van egy hivatalosan bejegyzett alapszabályzat megszerkesztésére, amelyen rugalmasan lehet változtatni egyházmegyei, esetenként plébániai szinten. Kiemelte, hogy Böcskei László megyés püspök támogatja a nőszövetségek működését és fontosnak tartaja ezek közösségépítő szerepét, de hivatalos státusának tisztázását is prioritásnak tekinti. Darvas-Kozma József országos lelkivezető irányításával sor került ennek jegyében egy összegző megbeszélésre, melynek során konkrét kihívások, tevékenységi javaslatok hangzottak el a „Jó együtt lenni, gondolkodni, egymást megerősíteni” jelmondat jegyében. A lelkigyakorlat végén kitért az Eucharisztikus Kongresszus fontosságára, hiszen az Eucharisztia az egész evangelizáció forrása és csúcsa, ebben lehet megtalálni Jézus egész tevékenységét, mert az Eucharisztiában önmagát adja mindenkinek. A lelkigyakorlat utolsó napján pedig Tamás József ny. püspök tartott előadást, kihangsúlyozva az egyház szerepét a közösségek életében.

Gyimesbükk az ezeréves történelmi határnak helyet adó, legalsó település. A környékbeli hegycsúcsok a régi határ és a háborús katonai műveletek emlékeit őrzik. Ennek a lelkiségnek és ennek az örökségnek jegyében zarándokként jártuk végig a vidéket: Kontumác – vesztegzár kápolna, 1000 éves határ, Őrház, Rákóczi-vár, Deáky panzió udvara, Tájház, Gyimesi kálvária, Jézus Szent Szíve fogadalmi kápolna, Aranyos tető, Bálványos, Orodik, Mihály szállása, Rakottyás stb.

Végül nem maradt el a helyi hagyományok ápolása sem egy rendkívül színvonalas kulturális program bemutatásával, a helyiek fellépésével. Megcsodálhattuk a helyi népviseletet és a helyi népzene és népi táncok ütemeire hangolódhattunk.

A találkozó résztvevői szentmiséken és egy alkalommal görög katolikus áhítaton vettek részt a település nagytemplomában, Szent Miklós tiszteletére.

Itt erősítették meg a fogadalmukat is az érsek jelenlétében és áldásával, lelki vezetőik és a templomi hívek jelenlétében:

„Mi, mint az Erdélyi Magyar Római Katolikus Nőszövetségek képviselői, ezennel ünnepélyesen megújítjuk fogadalmunkat: a Fórum szabályzatát minden körülmények között tiszteletben tartjuk. Isten és Egyházunk törvényeit hűségesen megtartva, másoknak jó példát adunk, hogy önmagunk lelki kincseivel Egyházunk és Isten dicsőségét gazdagítsuk.

Ő állított bennünket, hogy mint a gyertya önmagát felemésztve másoknak világítsunk és a szeretet melegét sugározzuk. Isten áldja munkánkat. Ámen.”

A záró szentmisét a gyimesbükki templomban Tamás József ny. püspök celebrálta.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a jövő évi találkozó megszervezését egyházmegyénk egyik településén, a Margittán működő Szent Margit Római Katolikus Nőszövetség vállalta fel.

Zalder Éva-Mária