Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének őszi találkozója

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete (ERKNE) elnökeinek idei lelkigyakorlatos találkozóját 2021. augusztus 23-25. között tarották meg a festői Gyimesbükkben. A találkozót Salamon József támogatásával a Szent Judit nőszövetség szervezte meg Antal Éva elnök irányításával.

A lelkigyakorlaton a 41 nőszövetségből 37 képviseltette magát, elnöknői vagy azok megbízottai által. Megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt a lelkivezetők is. A nagyváradi egyházmegyéből négy nőszövetség: a nagyváradi Szent Rita – Zalder Éva és a Lisieux-i Kis Szent Teréz-Fleisz Judit, a margittai Árpádházi Szent Margit – Kun Margit, valamint a zilahi Árpád-házi Szent Erzsébet – Ardelean Gyöngyi elnökök, valamint Szabó Ervin és Sövér István plébánosok vettek részt a találkozón.

Hétfőn, augusztus 23-án a vendégeket a gyímesbükki közösségi házban fogadták. A találkozó szentmisével kezdődött. A templomban az egybegyűlteket Salamon József köszöntötte, kiemelte, hogy Isten áldása van az ilyen találkozókon és a nőszövetségek tevékenykenységein.

A szentmise után, a közösségi házban az egybegyűlteket a település polgármestere is köszöntötte. Az est folyamán fáklyás menetben járták végig a Keresztutat.

Másnap, reggeli áhitattal kezdődött a tevékenység majd a közösségi teremben a jelenlevőket Salamon József plébános köszöntötte, kiemelve, hogy nagyon nagy öröm számára, számunkra, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek megtisztelte jelenlétével a találkozót. A helyi nőszövetség elnöke Antal Éva köszöntőjében Márton Áron püspököt idézte: ”Erőnk a lelkesedés és ez mindenható” – ezzel buzdítva a nőszövetségek képviselőit a további eredményes munkára. Darvas-Kozma József országos vezető beszédében kiemelte, hogy 22. alkalommal rendezték meg az őszi találkozót, rövid történelmi áttekintést adott az Oltáregyletek és az Erdélyi Katolikus Nőszövetség történéről.

Az elnöki beszámolók után, Kovács Gergely érsek hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy nagyon örül a meghívásnak, nagy figyelemmel hallgatta a beszámolókat, melyekből kitünt a nőszövetségek áldásos munkája, amit a plébániai közösségekben végeznek, és az akadályok melyebe ütköznek. Megjegyezte, hogy megfigyelhető az elöregedés, létszámapadás, ezért lépni kell, kihangsúlyozta, hogy a nőszövetségek munkájának célja kell hogy legyen megszólítani a fiatalokat, hogy vegyenek részt e nemes munkában, ez missziós feladat.

Kovács Gergely érsek volt a déli szentmise főcelebránsa, amelynek végén a nőszövetségek elnökei megújjították fogadalmukat.

A délután folyamán kiránduláson vettek részt az Ezeréves határnál, imádkoztak a Kontumáci kápolnában, meglátogatták a Rákóczi várat. Salamon József helyi plébános érdekes előadást tartott Gyimesbükk történelméről.

Az esti áhítatot Pallai Béla görög katolikus plébános tartotta és az Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség Szent Miklós kenyérrel örvendeztette meg a jelenlevőket. A vacsora után szinvonalas kulturális programot mutattak be a helyi kántor, Tankó Előd vezetésével.

A találkozó harmadik napja is reggeli áhitattal kezdődött, majd Tamás józsef ny. püspök tartotta meg előadását, Közösségeink összetartó ereje címmel. Előadásában kiemelte az egyház mint közösség jelentőségét mely a hívők közössége, a felszenteltek Isten népét irányítják és üdvösségükről gondoskodnak. Az egyház a hívek nélkül nem egyház, a templom padjaiban ülnek az emberek akik támogatják az egyházat. Az egyházon belül alakultak meg a kisebb közösségek az egyházmegyei, a plébániai közösségek de ezen belül is számos közösség létezik. Az egyházközösség, ezen belül a plébániai közösségnek számos jellemzője van: álhatatosság, a szentmisén való részvétel, imádkozó közösség, szívvel-lélekkel ott van Isten házában. Igazi eredmény ott van ahol létezik az imádságos háttér. A püspök részletesen elemezte a plébániai közösségeket, megfogalmazta azok jellemzőit: testvérként kezelnek mindenkit, szívesen segítenek ott ahol szükség van, tekintettel vannak a másikra, nem tűri meg maga közt a rosszat, törekednek a közösségi élet megerősítésére, nem tartanak haragot, nem pártoskodnak, szeretnek visszavonulni a csendbe, vagyis imádkozni, tisztelni a másikat még öltözködésükkel is.

Az előadás után kirándultak az Aranyos-tető panzióhoz, valamint imádkoztak a bálványospataki kis templomban, ahol a nőtestvérek agapéval kedveskedtek a vendégeknek.

A záró szentmisét Tamás József ny. püspök mutatta be. Darvas Kozma József országos lelkivezető búcsúbeszédében megköszönte a házigazdák szíves fogadását, valamint bejelentette, hogy jövőre margittai Árpáházi Szent Margit Nőszövetség tartja az őszi találkozót és ha lehet, önköltséges részvétellel megtartják a tavaszi lelkigyakorlatot is.

Fleisz Judit