Nagyváradi hívek zarándokoltak Máriaradnára Kisboldogasszony ünnepén

Kisboldogasszony ünnepén, 2021. szeptember 8-án a nagyváradi egyházmegye hívei közül is sokan elzarándokoltak Böcskei László megyés püspök vezetésével az Arad megyei Máriaradnára. Két busz indult szerda reggel Nagyváradról: a székesegyházi plébániáról, illetve a Szent József plébánáról.

A Bărbuț Péter atya vezette Szent József-telepi plébánia számára két okból is különlegesen fontos volt e nap: először szervezett közös zarándoklatot Radnára önállóan, és Szent József-év zajlik. Az út jó hangulatban telt, a zarándokok imádkoztak, elmondták a rózsafüzért, és egyházi énekeket énekeltek.

Megérkezéskor a máriaradnai kegytemplom már szinte tele volt, a 11 órakor kezdődött, háromnyelvű (magyar, román és német) szentmisét Schönberger Jenő szatmári megyés püspök mutatta be. A szomszédos egyházmegye vezetője prédikációjában Szűz Máriával kapcsolatos négy dogmát emelt ki: istenszülő voltát, szeplőtelen fogantatását, szüzességét és mennybevételét. „Ebből az igaz hitből indul ki Mária-tiszteletünk, amivel elismerjük Isten anyjának kiválóságait, de nem állhatunk meg itt, az ő erényeinek az utánzására is törekednünk kell” – buzdította az ünneplőket.

A szentmise után a Nagyváradról érkezett zarándokok keresztúti ájtatosságon vettek részt a kegytemplom mögötti dombon, Böcskei László megyés püspök, Vakon Zsolt püspöki titkár, Bărbuț Péter plébános, illetve Blaga Antoniu diakónus vezetésével. Az ájtatosság végén a nagyváradi főpásztor arról beszélt: sokan visszatérnek minden év szeptember 8-án Radnára, mivel átérzik azt, hogy Mária születésnapja egy olyan alkalom, amikor különös módon megszólít minket az Ég. Ilyenkor keressük a Szűzanya közelségét jobban mint máskor. Megtapasztaljuk, hogy valaki gondot visel ránk, valakit mindig megszólíthatunk, és ahogyan égi édesanyánk annyiszor megmutatta jóságát, gondoskodását, szeretetét az ő gyermekei iránt, akár a mi vagy az őseink életében, akár a világ sokféle történéseinkben is, hiszünk abban, hogy az iránta tanúsított ragaszkodás meghozza számunkra a lélek megnyugvását és azt az életerőt, melyet sokféleképpen keresünk.

Fel kell menni azonban a golgotára, meg kell tenni a göröngyös utat, és megállni egy-egy pillanatra, mert lényeges az, hogy átéljük: úton vagyunk, és valamikor, valahogyan felérünk a hegy tetejére. Zarándokcsomagunkban sok minden benne van, de ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem azokra is, akik rajtunk keresztül is várják Isten örömhírének a kisugárzását az ő életükbe. Gondoljunk a mai idők bizonytalanságaira, arra, hogy az emberiség mennyire rossz felé tud haladni, ha eltávolódik Istentől. És a mi szabadságainkra is, melynek mentén dönthetünk a jó, de a rossz mellett is. El kell indulnunk, hogy megkeressük Máriát, aki Jézust mutatja nekünk, ahogyan a kegyképen is látjuk a radnai templomban, és jussunk el odáig, hogy mi is igent mondjunk Isten szavára – tanácsolta Böcskei László.

Forrás: Bihari Napló