Tanévnyitó a Szent László Iskolában

Közel 800 gyermek kezdte meg tegnap délelőtt a 2021-2022-es tanévet a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A Veni sancte szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatta be a székesegyház előtti téren, majd Konrád Katalin igazgatónő köszöntötte a megjelenteket.

A liturgia végén Böcskei László megyés püspök felidézte, hogy szeptember 5-12. között egy nagy szép ünnepségsorozat zajlott Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, és bizonyára sokan a mi környezetünkből is bekapcsolódtak a programokba. Sok olyan alkalom volt, amikor a világ különböző tájairól érkezett keresztények együtt voltak, tanultak, imádkoztak, örültek, és kérték a Jóisten segítségét ahhoz, hogy őrizzen meg bennünket és vezessen tovább biztonságban a hitnek, a tökéletesedésnek az útján. Az egyik legmeghatóbb és nagyon mély üzenetet hordozó pillanat az volt, amikor a kongresszus első napján több mint ezer gyermek állt az oltár előtt, és járult szentáldozáshoz. Sok-sok diák kezdte meg ugyanis ott az új tanévet Magyarországon. Jó volt látni, hogy a rengeteg gyermek és fiatal együtt tudott lenni, örvendezni, imádkozni, kapta és kérte Isten áldását arra a munkára, amit mindenki a maga tehetsége szerint, és ahhoz mérten fog kibontakoztatni a következőkben.

Egy másik ilyen alkalom pedig a pénteki Forráspont est volt, mely egy kicsit a nagyobbaknak szólt, és amikor több mint 15 ezer fiatal együtt örvendezett az Ákos-koncerten, majd utána, mintha csoda történt volna, elcsendesedett az oltáriszentség előtt a sportarénában, és csak az Úrra figyelt. Az a nagy tömeg csendben volt, mert érezte, hogy valaki jelen van, értük van ott. Ez a valaki pedig nem más, mint az Úrjézus Krisztus.

Arra is felhívta a figyelmet a főpásztor: egy olyan evangéliumi részt hangzott el a Veni sancte szentmise elején, mely arról a századosról szólt, aki egy elég nehéz helyzetbe került. Érezte, hogy valahonnan segítségre van szüksége, és ezért Jézushoz fordult. „Mi is most érezzük, hogy kell még valami ahhoz, hogy jó iskolai évünk legyen: a szülőknek a gondoskodása, a pedagógusoknak az átölelő szeretete, olykor szigora, figyelme, odafigyelése. Kell egymástól a barátság, a kedvesség, hogy érzékenyen tudjunk egymás gondjaiban osztozni, és kell még a fentről jövő segítség is, melyet csak Istentől kapunk. Ez a tanévnyitó mise azt jelzi: el merünk indulni feléje, ahogyan azt az a százados is tette. Azt kívánom, hogy ti is élő hittel lépjetek tovább. Higyjetek saját magatokban, hogy értékesek vagytok, ügyesek és szépek, hogy a Jóisten sok mindennel megáldott titeket, hiszen mindenki egy egyedi, különleges alkotás. És higyjetek szüleitekben és nevelőitekben, higyjetek abban, hogy Isten felettünk van, és mellénk rendeli a megfelelő embereket, hogy biztonságosan haladjatok a növekedés útján”- fogalmazott az egyházmegye elöljárója.

Konrád Katalin igazgatónő arról beszélt: minden életkorban nyitottnak kell lennünk arra, hogy meghallhassuk, Isten mit szeretne nekünk mondani. Ő is felelevenítette a NEK-et, melyre a hétvégén elzarándokolt a tanári kar, és felajánlotta az utat az iskoláért, a diákokért, a szülőkért, az itthon maradokért. Sok áldásnak és kegyelemnek lehettek részesei, hála Istennek. Rengeteg nagyszerű, felemelő és önzetlen pillanatot élhettek át. A pápai szentmisén feltöltötték készleteiket szeretettel, odafigyeléssel, a tanévben pedig gyarapítani akarják a tanulók tudását- hangsúlyozta az igazgatónő. Az ünnepségen szavalattal közreműködött egy diáklány, Gyarmati Noémi.

Forrás: erdon.ro

KÉPEK