Érdemes kitartani az imádságos lelkületben! – 100 éves a Mária Légió

A Mária Légió megalakulásának 100. évfordulóját ünneplik a Segítő Szűzanya Comitium tagjai szombaton, október 23-án a nagyváradi székesegyházban. Az ünnepre készülve Bărbuț Péter plébánost, egyházmegyénk máriás lelkületű mozgalmainak lelkivezetőjét kérdeztük – a kezdetekről és a jelenről, a rózsafüzér hónapjában.

A Mária Légió Frank Duff atya vezetése alatt jött létre 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén. Célkitűzése a világiak lelki fejlődésének és apostoli tevékenységének előmozdítása egyházi vezetés mellett, a Szűzanya zászlaja alatt, Krisztus országának mielőbbi megvalósulása érdekében. A lelkiség a Föld minden részén elterjedt, Magyarországon 1989 óta működik.

Péter atya a püspöki palotában az őszi papi találkozó alkalmával

Egyházmegyénkben 2000-ben jelenik meg, amikor Németh László atya június 6-án Köröstarjánban megalapította az első csoportot (praesidiumot). Köröstarján után következett a nagyváradi Barátok Temploma, majd a Szent József templom később pedig  Nagyszalonta, Margitta, Monospetri, de vannak még távolabbi praesidiumok, amelyek szintén a nagyváradi curiához tartoznak.

Még Németh László atya segítségével sikerült meghonosítani a Szatmári Egyházmegyébe is, ahol Láng Pál atya szervezte meg az első csoportot, és azóta is nagyon szépen működik.

Egyházmegyénkben tavaly volt az alapítás 20. évfordulója, amit a járványhelyzet miatt csak szűkebb körben sikerült megünnepelni. A Mária Légió alapításának 100. évfordulóját viszont szeretnénk méltó módon megünnepelni. Felkértük a Böcskei László püspök atyát, hogy tiszteljen meg a jelenlétével, ünnepeljen velünk együtt és ő mutassa be a legszentebb áldozatot, 2021. október 23-án, déli 12 órakor.

A kép illusztráció • Egyházmegyei zarándoklat, Szentjobb 2021.

Hogy mit üzennék a rózsafüzér hónapjában? A Mária Légió tagjai vállaják, hogy minden nap elimádkoznak legalább egy tized rózsafüzért. Minden összejevetelen a Szentlélek hívása után öt tized rózsafüzért imádkozunk. Tehát a rózsafüzér ima a lelkiség középpontjában van.

Az üzenetem az, hogy érdemes kitartani az imádságos lelkületben, főleg a mai időkben, amikor annyi félelem vesz körül bennünket: félelem a biztonságunk miatt, hogy mi lesz velünk, a szeretteinkkel, a világgal. Azt gondolom, hogy Mária palástja alatt, egymást bátorítva le tudjuk  győzni a félelmeinket. Ha a Mária Légió tagjai kitartanak az imában, én bízom benne, hogy egy szebb jövő elé nézünk.