Munkálkodjunk nagy belső szabadsággal! – a szinódus kapcsolattartó csapatának munkamegbeszéléséről

Böcskei László megyés püspök meghívására újra találkozott – ez alkalommal személyes jelenléttel – a szinodális folyamat egyházmegyei kapcsolattartó csapata, október 27-én, szerdán délután, a püspöki palota második emeleti üléstermében. A munkamegbeszélésről Kovács F. Zsolt irodaigazgató, a szinódus egyházmegyei szakaszának koordinátora számol be.

A szinódus október 17-ei ünnepélyes megnyitását megelőzően tartottunk már egy virtuális találkozót a csapat tagjaival, amelynek keretében a püspök úr felvázolta e folyamat tartalmát, illetve az őszi papi kororonagyűlések központi témája is a szinódus – annak plébániai szintű szakasza – volt.

Öröm számunkra, hogy a tegnapi találkozó (természetesen az előírásokat betartva) fizikai jelenléttel valósulhatott meg. A szinodális folyamat különböző területeinek moderátorait – világiakat és papokat – azért hívtuk össze, hogy az eléméleti szintről a gyakorlati felé irányulva, kézzelfogható segítséget adjunk a munka megkezdéséhez.

A találkozót dr. Ozsváth Judit koordinálása alatt tartottuk meg, ráhangolódásként ő egy műhelymunkába vezette be a résztvevőket,  majd részemről hangzott el egy buzdítás, Vakon Zsolt titkár úr pedig néhány gyakorlati útmutatót adott a folyamathoz.

A kiscsoportos megbeszéléseken a „rokonterületek” moderátorait ültettük egy asztalhoz, és próbáltuk egyrészt élőben „eljátszani”, hogyan is zajlana a megkérdezés. A csoportbeszélgetések másik célja pedig az volt, hogy konkrétan segítsük is egymást  abban, hogy milyen kérdések mentén vezetnénk a „célcsoportunkban” történő beszélgetéseket.

Ferenc pápa szándékához szeretnénk kapcsolódni, ami a folyamat lényegét illeti: megpróbálni valahogyan megszólítani, megszólaltani az embereket – csoportokat és  egyéneket –, meghallgatni azt, hogyan viszonyulnak ők az egyházhoz, egyházmegyénkhez, plébániájukhoz, a hithez – úgy egyáltalán.

A kapcsolattartó csapat tagjai számára a következő lépés abban áll, hogy mindenki alkosson meg fejben egy ütemtervet, határozza meg, kiket szeretne megszólítani,  állítson fel magának egy határidőt, és – bár szorít az idő és egyre szűkösebb keretek közé szorulunk mi magunk is – el kellene kezdeni a munkát. Nem célunk, hogy további képzéseket tartsunk a moderátoroknak, viszont tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymást, amiben csak tudjuk, hisz mindannyian partnerként tekintünk egymásra ebben a csapatban.

Fontosnak tartom, hogy álljon mindenki nagy belső szabadsággal ehhez a feladathoz, hogy ne legyen ez senkiben sem kényszer, vagy elvárásnak való megfelelés. Ebben a szinodális folyamatban nincs egy teljesítendő „norma”, és egészen mások a területek is, ezért mindenkinek saját magának kell megfogalmaznia, hogyan, kiket megszólítva kapcsolódik be, úgy, ahogyan az idejébe az belefér, annyi munkát felvállalva, amennyit örömmel tud végezni.