A fő feladatunk, hogy Isten felé forduljunk! – a püspöki kápolna búcsúját ünnepelték Nagyváradon

Borromeo Szent Károly ünnepén, november 4-én délelőtt 11 órától szűk körben, a járványügyi előírásokra való tekintettel, az esperesi kerületek egy-egy képviselőjének jelenlétében ünnepelték a nagyváradi püspöki kápolna búcsúját. A szentmise  főcelebránsa Böcskei László megyés püspök  volt, szónoka pedig Kuglis Gábor székelyhídi plébános.

„Gondot viselek juhaimra, mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket, én, az Úr leszek Istenük”– a szentmise kezdőénekét emelte ki a főpásztor, amikor köszöntötte a búcsús szentmisébe a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó híveket, az esperesi kerületek egy-egy jelenlévő képviselőjét, illetve a püspöki hivatalban tevékenykedő papokat és munkatársakat.  Fontos, hogy még ilyen viszontagságos időkben is tudjunk ünnepelni, mert nem szabad megfeledkeznünk arról, amit az Úr mond: Gondolt viselek juhaimra. Ezt akarjuk elmélyíteni: Isten gondot visel az ő népére. Azért imádkozunk, hogy kitartsunk ebben a hitben, megerősödjünk és megmaradjunk Isten iránti hűségünkben, és így tudjuk teljesíteni mindennapi szolgálatunkat – mondta a főpásztor, aki a szentmisét egyben hálaadásként is bemutatta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért. Olyan alkalom volt ez valamennyiünk számára, amikor ismét felfedezhettük azt a szépséget és gazdagságot, amellyel Isten meglep bennünket. „Remélem, hogy ennek a kisugárzása új erővel tölt el bennünket, a megújulás útjára vezet és megtart ezen az úton. Ugyanakkor ebben a szentmisében szeretném, ha közösen imádkoznánk a betegekért is” – mondta. Akarva-akaratlanul követve a statisztikákat, látjuk mennyi áldozata van ennek a járványnak. „Nekünk az a fő feladatunk, hogy Isten felé forduljunk és Tőle várjuk a segítséget, Tőle kérjük az oltalmat,  irgalmat az élők és a holtak számára.”

Kuglis Gábor székelyhídi plébános Borromeo Szent Károly alakját a rábízottak szemszögéből próbálta bemutatni: a népével együttérző embert, az elveszett bárányt kereső pásztort, a rábízottakért áldozatot vállaló szentet. “Élete arra tanít bennünket, hogy ne féljünk életünket mások szolgálatára szentelni. Viszonzást nem váró szolgálatunkban legyen példaképünk az Úr Jézus, aki azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja értünk.”

Kérünk, Istenünk, őrizd meg Egyházadban azt a lelkületet, amellyel Borromeo Szent Károlyt eltöltötted, hogy Egyházad mindig megújulhasson, és meg tudja mutatni a világnak a te Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust!