Első, alakuló találkozóját tartotta szerdán, 2021. május 5-én a Brasovului utcai Közösségi házban a nagyváradolaszi Szentlélek kiáradása-plébánia ifjúsági csoportja. Hasonló próbálkozások ugyan már korábban is voltak, de most először fordult elő az, hogy a fiatalok kezdeményezték a közösséggé formálódást – nyilatkozta Szabó Ervin plébános. Megkeresték őt, vállalva a szervezéssel járó feladatokat, a plébánia csak a helyiséget biztosította, hogy kényelemben legyenek – magyarázta a lelkipásztor. Így tehát Ervin atya csupán a háttérből figyelte, hogyan tüsténkedik a Babota Adrienne, Catona Annamária és Puia Iosif alkotta szervezői csapat, akiknek a barátai is besegítettek.

Eseményt hoztak létre a Facebookon, Barát(ok)-ifi nyitóest. Gyere ahogy vagy – ő vár téged címmel. „Gyere el, hozd magaddal a szíveteket, a mosolyodat, a könnyeid és egy barátod. Mi várunk, Isten vár, az ajtó előtted is nyitva áll!” – ez volt olvasható a meghívóban. És jött is viszonylag sok érdeklődő, hogy a járvány diktálta egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartásával együtt legyen hitben, reményben, szeretetben, testvériesen. Rövid köszöntő után dicsőítő énekek és imák hangzottak el, majd ismerkedési játékokban lehetett részt venni. Más plébániákról is érkeztek fiatalok, sőt nem csak római katolikus vallásúak jöttek, valószínűleg amiatt, mivel egy évnyi bezártság után mindenki vágyott már arra, hogy egy légtérben lehessen kortársaival. A sikeren felbuzdulva, heti rendszerességgel szeretnék megszervezni a rendezvényt.

Forrás: erdon.ro/ Ciucur Losonczi Antonius

 

Böcskei László megyés püspök áldásával indult csütörtökön, 2021. május 6-án a nagyváradi székesegyház előtti Szent László szobortól Nagykárolyba a biciklis zarándok csoport, amely az egyházmegye plébániáitól, tanintézményeitől és egyesületeitől begyűjtött, szalagra írt imaszándékokat viszi el, hogy azok az Erdélyi Mária Út Egyesület segítségével eljussanak a Csíksomlyói kegyhelyre.

Szent Lászlótól a Csíksomlyói Szűzanyához – ez lehetne a zarándoklat mottója, hiszen több plébánia a Húsvét 5. Vasárnapján megtartott Szent László Zarándoknap alkalmával helyezte el a szalagra írt imaszándékait a szent király koponyaereklyéjét tartalmazó herma elé. A Szent László Iskola diákjai is imájukkal fordulnak a Szűzanyához.

A Nagyváradról indulókhoz útközben más plébániák kerékpáros zarándokai is csatlakoznak. A zarándoklat a Partiumi Háló Egyesület közreműködésével valósult meg.

A járványügyi helyzet miatt, a csíksomlyói búcsún idén sem lehet nagy létszámban részt venni, annak ellenére, hogy sikerült kieszközölni annak a hagyományos helyén, a Nyeregben való megtartását, éppen ezért az imaszándékok begyűjtése és a kegyhelyre való eljuttatása által fejezhetik ki a különböző egyházmegyék hívei a Szűzanya tiszteletében és az imában való egységüket.

 

KÉPEK  |  VIDEÓ

Egyházunk főünnepet rendelt a kenyér és a bor színében közünk jelen lévő Jézus Krisztus ünneplésére. Úrnapján az Oltáriszentséget helyezzük figyelmünk középpontjába és lélekben is igyekszünk egészen közel kerülni hozzá.

Az ünnep kapcsán és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegyék hittanos diákjai számára.

Cél: A pályamunka elkészítése során a pályázók feltárják egyházközségük Úrnapjához kötődő vallásos hagyományait, aktívan kapcsolódnak az aktuális ünnep előkészítésébe, lebonyolításába és lelkileg hangolódnak a Szentségi Jézussal való személyes találkozásra. Mindezek erősítik, mélyítik az eucharisztikus lelkiséget és segítik a pályázók beépülését a helyi egyház közösségébe.

Mindez egyben az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében is történik.

Kiíró a hittan.ro honlap szerkesztősége.

Pályázók köre: a gyulafehérvári főegyházmegye, a nagyváradi egyházmegye, a szatmári egyházmegye és a temesvári egyházmegye hittanos diákjaiból alakult ötfős plébániai csapatok (a csapattagok életkora lehet különböző is – elsőáldozótól az egyetemistáig). A pályázók felkészülését hitoktatóik és/vagy a plébániájukon szolgáló lelkiatyák támogatják.

A pályamunka leírása: Minden csapat – szabadon választott csapatnévvel – egy, az Úrnapja a (ide saját egyházközsége nevét írja) egyházközség életében című projektmunkával pályázik, aminek produktumait egy nyilvános Trello-táblán jeleníti meg. A táblát a csapat hozza létre.

Jelentkezés június 3–június 17. között.

A jelentkezés a kateketikai.forum@gmail.com címre küldött levélben történik, a csapatnév, a csapattagok neve, iskolája, osztálya, egyházközsége, a felkészülésben segítséget nyújtó hitoktató és/vagy lelkiatya nevének megjelölésével, illetve a pályamunkát tartalmazó link (a Trello-tábla linkjének) elküldésével.

A pályamunka elkészítésének tartalmi és formai követelményei:

– A Trello-tábla külön-külön listáin az alábbi címekhez, tartalmakhoz kapcsolódó produktumokat kell megjeleníteni. Minden egység tartalmi és formai kivitelezésében szabad kezet kapnak a pályázók. A pályázók készíthetnek különféle digitális programokban szerkesztett vetítettképes bemutatókat, film- és hanganyagokat, digitális kiskönyveket, posztereket, másfajta szöveges leírásokat stb., az alábbi követelmények szerint:

1. lista címe Egyházközségünk története. A lista az egyházközség történetének szemléletes ismertetését tartalmazza, egyetlen produktumban.

2. lista címe Egyházközségünk jelenlegi élete. A lista az egyházközség aktuális életét bemutató egyetlen produktumot tartalmazza.

3. lista címe Úrnapjához kapcsolódó hagyományok egyházközségünkben. Itt – szintén egyetlen végtermékben – kötelező az egyházközség legalább három tagjával interjút /is/ készíteni a múltbeli és a jelenlegi szokások, az azokhoz kapcsolódó élmények stb. kapcsán, és lehetőség szerint fényképes dokumentációt is beépíteni a produktumba.

4. lista címe Csapatunk az idei Úrnapján. Itt szöveggel kiegészített, állóképekből szerkesztett bemutatót és/vagy mozgóképes bemutatót kell készíteni. A produktumnak tartalmaznia kell az ünnep előkészítésében és lebonyolításában való részvételt és a lelki bekapcsolódást is láttató elemeket is, mind az öt csapattag részéről (pl. sátorépítést, oltárkészítést, virágszirom-szőnyeg készítését, virágszirom-hintést, szentségimádás előkészítését, szentségimádáson való részvételt stb./).

5. lista címe Üdvözlégy, Oltáriszentség! Ide a pályázási idő alatt készített öt, művészi igényességű, kiváló minőségű, jó felbontású fényképet kell feltölteni. Ha a képek személyeket is ábrázolnak, jelezni kell, hogy beleegyeztek a közzétételbe. A képek fájlneve tartalmazza – ékezetek és központozás nélkül – a kép készítőjének vezetéknevét és a kép címét. A név és a cím elválasztására a „_” jelet kell használni! A képek alkotói csak a pályázó csapat tagjai lehetnek.

A legsikeresebb fotók részt vesznek a hasonló címmel szervezendő online kiállításon.

6. lista címe NEKünk ők segítenek sokat a készületben. Itt az 52. NEK honlapján elérhető NEK podcast-ek és videók alapján kell egy összeállítást készíteni arról, hogy a választott anyag(ok) hogyan segíti(k) a személyes és közösségi felkészülést a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra. Az összeállítás műfaja szabadon választható.

https://www.iec2020.hu/hu/podcast-ami-neked-szol
https://www.iec2020.hu/hu/videok
https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

7. lista címe Bemutatkozunk. Ide a csapat és a csapattagok írásos/szöveges/filmes bemutatkozását kell illeszteni (a műfaj tetszőlegesen választható). A csapatképen jelenjenek meg a hitoktatók és/vagy a felkészülésben segítséget nyújtó lelkiatyák. Az összeállításból köszönjenek vissza a projektmunka eseményei és annak hangulata is. A lista tartalmazzon egy-egy, a közös „munkát” véleményező rövid írást a hitoktatótól és/vagy a lelkiatyá(k)tól.

Értékelés, értékelési szempontok:

A pályamunkákat héttagú zsűri értékeli. Az 5. lista kivételével mindegyik lista produktumának értékelése során az értékelők a következő szempontokat tartják szem előtt:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);

– a kiírásban szereplő feltételek maradéktalan betartása (10 p);

– nyelvi és helyesírási igényesség (10 p);

– kreativitás (10 p);

– igényes kivitelezés (10 p).

Az 5. lista fotói esetében az értékelési szempontok:

– a cím és a tartalom közötti közvetlen kapcsolat (10 p);

– kreativitás (10 p);

– igényes kivitelezés (10 p).

A pályázat kiértékelését élőben közvetítjük a hittan.ro honlapon és a hittan.ro Facebook-oldalán.

Eredményhirdetés június 26-án.

Díjazás:

Minden pályamunka felkerül az Életünk – az európai magyar katolikusok lapjának internetes oldalaira, a hittan.ro honlapra és a hittan.ro Facebook-oldalára.

A 270–330 pontra értékelt projektmunkákat benyújtó csapatok értékes ajándékcsomagot kapnak.

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, az európai magyar katolikusok Életünk c. lapja és a Verbum Kiadó különdíjakat oszt a pályázó csapatoknak.

A legmagasabb pontszámot elérő három csapat részére a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség háromnapos nagyváradi táborozást ajánl fel.

  * A Trello program használatához ez a videó lehet segítség: https://youtu.be/jSMzo6bZGgU

Egyszerű, emailcímes regisztráció szükséges hozzá. Egy tag létrehozza a táblát, amelyre a többiek emailcímmel vagy a tábla linkjének megküldésével hívhatók be.

Sikeres pályázást kívánunk!

A pályázat szakmai együttműködő partnere a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.

Médiapartnerek:

Sanctus Ladislaus Media – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség médiacsatornája

Angelus TV – Romániai Katolikus Televízió

Életünk – az európai magyar katolikusok lapja

Vasárnap katolikus hetilap

Verbum Keresztény Kulturális Egyesület

Romkat.ro erdélyi katolikus portál

Mária Rádió Erdély

A nagyváradi székesegyház előtti téren tartották 2021. május 2-án, Húsvét 5. vasárnapján a hagyományos Szent László Egyházmegyei Zarándoknap szentmiséjét. A jelenlegi járvány okozta korlátozások miatt ebben az esztendőben is szűkebb körben, csak a nagyváradi papok és hívek részvételével mutatták be a szentmisét, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Vass Csaba CM, Katalin-telepi plébános volt.
A bevezető részben Böcskei László megyés püspök örömének adott hangot amiért az egyházmegye ezen nagy ünnepét Isten segítségével ebben az esztendőben újból a hívek jelenlétében tudják megtartani, nem úgy mint tavaly, amikor zárt templomokban miséztek, és a zarándoklatot nem tudták megszervezni az akkori szigorúbb előírások miatt. Megjegyezte: igaz, hogy idén sem tudunk úgy ünnepelni, ahogy szeretnénk, hiszen már kezdtünk hozzászokni ahhoz, hogy húsvét 5. vasárnapján- úgy ahogyan 1914-ben Széchenyi Miklós püspök megszerezte a római kongregációtól a hozzájárulást- Nagyváradon és az egyházmegyében különleges módon, húsvéti hangulatban, örömben és lendülettel alapító szent királyunkra gondolunk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben nincs képviselve az egész egyházmegye, de csak fizikailag- lélekben ugyanis sokkal többen jelen vannak és együtt ünnepelnek. Sokan sokakkal együtt kérik Szent László oltalmát azért, hogy mindig felismerjük az ő aktualitását a mai időkben is, és követni tudjuk őt. „Idén a váradi esperesség híveit, papjait hívtam meg, hogy ők legyenek itt és képviseljék mindazokat, akik a járvány miatt nem lehetnek jelen. Járuljunk bizalommal szent királyunkhoz, tőle kérve segítséget nem csak magunk, hanem minden egyházközség és egyházmegye számára, gondolva az egész világra, azokra is, akiket a járvány kegyetlenebbül sújtott”- tanácsolta a főpásztor, aki megemlítette ezután, hogy már második alkalommal kénytelenek nélkülözni Ternyák Csaba érsek jelenlétét, aki a pandémia miatt sajnos megint csak nem tudott eljönni.

Prédikációjában Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános azt húzta alá, hogy ennek az ünnepnek a lényegét a találkozások adják- találkozás a feltámadt Úrral, Szent László király örökségével, ősi múltba gyökeredző értékekkel, egymással. „Jó nekünk itt lenni, mert ünnepelhetünk, akárcsak az apostolok, amikor megsejtettek a Tábor-hegyen valamit az Úr dicsőségéből”- fogalmazott. Mi is szemlélhetjük tehát szerinte Krisztus dicsőségét, amely átragyog a szentek életén még sok száz év távlatából is. Egy ünnep pedig mindig jelentős pillanat az ember életében- kilépünk a megszokott kerékvágásból, úgymond az időből, és átengedjük magunkat valami másnak, ami felemelő. Ez az ünnep is fel akar emelni bennünket, de fel kell tennünk a kérdést: mit jelent számunkra 2021. május 2-án ünnepelni, nagyváradiaknak és nem helyieknek egyaránt?

A továbbiakban a tisztelendő négy fogalompárt emelt ki. Az első a hála és az alap volt, mivel egy olyan városban, egyházmegyében építhetjük az életünket, mely rendelkezik alapokkal, erről ugyanis gondoskodtak már korábban az elődjeink. Vannak biztos pontok, kijárt utak Szent László királynak köszönhetően. A szegletkő pedig maga Krisztus, ami stabil alap- hálával tartozunk tehát neki azért, mivel a szilárd talaj biztonságot és jövőt ad nekünk.

A második szópár a tanúságtétel és tanítás volt- amikor ünneplünk, akkor ugyanis arról teszünk tanúságot, hogy valami fontos nekünk. És ezzel tanítunk másokat is arra, hogy hasonlóan cselekedjenek. Szükség van ezért tanúságtevőkre és tanítókra- Szent László király és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök egyaránt ilyen emberek voltak, akárcsak az édesanyák.

A harmadik fogalompár az erősödés és forrás volt, mivel minden ünnep alkalom a töltekezésre, a megerősödésre, az igazi forrás pedig nem más, mint maga Krisztus.

A negyedik szópár az öröm és az élet volt, melyek hozzátartoznak az ünnepléshez. „Hosszú idő óta ünnepli ez a város, ez az egyházmegye Szent László királyt, saját gyökereit, azokat az értékeket, melyek be lettek építve az alapba. Elődjeink kitartóan ünnepeltek- ebbe próbálunk bekapcsolódni mi is. Ünneplünk, mert élni akarunk, mégpedig bőségben”- hangsúlyozta az ünnepi szentmise szónoka.

Zárógondolatokként Böcskei László megyés püspök arra figyelmeztetett: olyan időket élünk, amikor az a veszély fenyeget bennünket, hogy belealszunk a várakozásba, a normalitás várásába. Elpuhulunk, hogy aztán könnyedén lemondjunk arról, ami annyira fontos a mi számunkra: közösségépítés, kapcsolat, a hit közös megünneplése, és azoknak az utaknak a keresése, melyeken keresztül igazán élőkké tudunk maradni még a megpróbáltatások idején is. „Ez a mai zarándoklat legyen mindannyiunknak egy ilyen figyelmeztetés: ne fáradjunk el a várakozásban, hanem maradjunk éberek, cselekedjük alkotóan ott és azt, amit lehet azért, hogy élet legyen bennünk és körülöttünk” – fogalmazott.

A hagyományos hermás körmenet elmaradt, helyette az ereklyét Böcskei László vitte körbe, az asszisztenciának és a Szent László Líceum diákcsoportjának a kíséretével.

Az ünnepségen közreműködött a Kristófi János orgonista-karnagy által vezényelt Szent László Énekkar.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius@erdon.ro

KÉPEK  |   VIDEÓ  |  VIDEÓ 2

A hatályban lévő járványügyi előírásokra való tekintettel a csíksomlyói kegyhely idén sem tudja fogadni a tömegesen érkező zarándokokat, ezért a nagyváradi egyházmegye plébániái szalagra írják imaszándékaikat, amelyeket a püspökségen gyűjtenek be. Ezeket biciklis zarándoklat keretében viszik Nagykárolyba a Partiumi Háló Egyesület közreműködésével, ahonnan a csíksomlyói búcsú szervezői eljuttatják a kegyhelyre, a pünkösdi búcsúra.
Nagyváradról csütörtökön, 2021. május 6-án, ünnepélyes áldás után indul a zarándokcsoport Nagykárolyba. A 100 km-es útvonal elkerüli a forgalmas utakat. Nagykárolyban a vendéglátók szállást biztosítanak a zarándokok számára, akik másnap – szintén biciklivel – indulnak haza.
Lehet csatlakozni a meghirdetett zarándoklathoz, a részvételi szándékot egy ŰRLAP kitöltésével kell jelezni, hogy a szervezők felvehessék a kapcsolatot az érdeklődőkkel, és személyesen beszéljék meg a részleteket.
A zarándokok 8.00 órakor találkoznak a nagyváradi székesegyház előtti téren, ahonnan az áldás után 8.30 órakor indulnak Nagykároly irányába. A zarándokcsoport együtt halad, szükség esetén megállnak és pihenőt tartanak. Késő délutánra várható az érkezés. A részvétel ingyenes, szállást és meleg ebédet biztosítanak a szervezők.
A jelentkezők vigyenek magukkal sportos öltözetet, amelyben könnyen és jól tudnak mozogni, esőkabátot, uzsonnát, innivalót. A részvételi feltételek közé tartozik a megfelelő egészségi állapot, és ajánlatos már előre edzéssel készülni az útra. Ugyanakkor a jelentkezők megfelelő műszaki állapotban lévő, a KRESZ szabályainak megfelelő felszereltségű kerékpárt hozzanak, amelyen jól működik a meghajtás, a fék és a lámpák. A fényvisszaverő mellény kötelező, de kerékpáros sisak viselése is ajánlott.
Szeretettel várnak minden biciklizni szerető és zarándoklatot kedvelő Mária-tisztelőt.

Egyszerűsítették a felvételit azokba az osztályokba, ahova előzetes képességfelméréssel lehet bejutni, így a Szent László Líceum vallásturisztikai osztályába is. A négy éves hittan jegy átlagából és egy szóbeli interjúból alakul ki az eredmény.

Erre a felvételire, az előzetes képességfelmérőre, az iskola titkárságán (Nagyvárad, Partenie Cosma 5. szám, tel: 0359411121) lehet beiratkozni június 7-14. között a következő iratokkal:
– a beiratkozási lap mellékletével (anexa la fișa de înscriere) – ezt az iskolád titkárságán kell kérni;
– a születési bizonyítvány és a személyi másolatával;
– egy igazolással a négy év hittan jegy átlagáról (Adeverinta medie religie)

A felvételi két részből áll:

1. Szóbeli interjú – a vizsgázó a bemutatóra osztályzatot kap, ez a vizsga 50%;
Egy szabadon választott templomot kell 3-4 percben bemutatni. A sikeres vizsga érdekében, ajánlatos a következő szempontokat figyelembe venni:

Bemutatkozás (diák neve, melyik iskolába végzett)
Miért választotta a jelentkező a vallásturisztika szakot, miért tetszett meg?
Melyik templomot mutatja be?
Mikor épült a templom, esetleg ki építette/építtette?
Milyen figyelemre méltó dolgok láthatók benne, rajta és mit kell ezekről tudni?
Ha valamilyen érdekesség, legenda fűződik a templomhoz, el lehet mondani.

2. Vallási ismeretek ellenőrzése – a vizsgázó hittanból elért négy éves átlaga, ami a még hiányzó 50%-ot képezi.

Eredményhirdetés június 18-án. Az így elért vizsga jegy beszámít a bejutási médiába.

A képességvizsga kizáró jellegű!

EREDETI BEJEGYZÉS:

Országos szinten öt alatt van azon iskolák száma, ahol vallásturisztikai szervezői képesítést lehet szerezni, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum pedig ezen tanintézmények egyike, egyedüliként a megyében.

Az elmúlt néhány évben Nagyvárad gazdasága egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatának a turizmus bizonyult. A statisztikai kimutatások szerint ebben az időszakban megháromszorozódott az ide érkező látogatóknak a száma, és Nagyvárad az egyetlen olyan város Romániában, melynek az idegenforgalma meghaladja a lakosok számát. Ezen belül is különösen dinamikusan fejlődő szektor lett a vallási turizmus, hiszen rengeteg minden történt az utóbbi időben ebből a szempontból: megújult a püspöki palota kertje és nemsokára megnyílik a látogatóközpont; a várban pedig megtekinthető az egykori székesegyház maradványa, mellette Szent László megjelölt sírjával. Vannak tehát olyan helyek, ahova el lehet zarándokolni.

Az említett tendenciára alapozva, és azon fiatalok számára, akik szeretik a történelmet, a régmúlt idők legendáit, szívesen tanulnak idegen nyelveket, és utaznak, a Szent László Líceum vallásturisztikai képzést kínál. A szakra felvételivel lehet bejutni. Május 24–25. között lehet beiratkozni az iskola titkárságán (Partenie Cosma utca 5. szám, Nagyvárad). A jelentkezők vigyék magukkal a beiratkozási lap mellékletét, amit a jelenlegi iskolájuk titkárságán kell kérjenek, a születési bizonyítványuk másolat és személyi igazolványukat. A szóbeli interjút és a jeggyel értékelt írásbeli próbát május 26–28. között tartják, eredményt május 30-án hirdetnek.

A leendő kilencedikesek idegen nyelveket – angol, német és olasz –, turisztikai szaktantárgyakat, főleg humán jellegű tantárgyakat, teológiáttanulhatnak majd heti több órában, mindezt egy hét turisztikai gyakorlattal fűszerezve. Érettségizni román nyelv és irodalomból, magyar nyelv és irodalomból, történelemből és földrajzból kell majd. Az érettségi diplomán kívül a végzősök vallásturisztikai szervezői képesítést kaphatnak, amellyel az iskola befejezése után elhelyezkedhetnek mint idegenvezető, turisztikai központ asszisztens, információs iroda referens, recepciós, szociális központ asszisztens. Másik lehetőség a tanulmányok egyetemi szinten való folytatása a vallás és szociológiai tudományok, turisztikai vagy menedzsment tudományok, történelem, bölcsészet, szolgáltatások és turizmus gazdasági irányvonal mentén.

További információt a 0359-411-121 telefonszámon lehet szerezni.

VIDEÓ

Közös otthonunk, a Föld iránti felelősség jegyében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2021. április 22-én, csütörtökön, a Föld napján különleges programokkal várta az érdeklődőket a püspöki palota kertjébe.

A nap folyamán óránként indítottak vezetett csoportokat, hogy felfedezzék a kert csodálatos fáit, illetve a kertben elhelyezett madárbarát sarkokat. A délelőtt folyamán az iskolákból érkezett gyermekek kézműves foglalkozásokon, délután a családok vetélkedőkön, illetve a környezettudatos életmóddal kapcsolatos műhelyeken vettek részt.

A Szent László Iskola kisdiákjait tanítónőik és a tanintézet igazgatónője, Konrád Katalin kísérték el a rendezvényre. Megismerkedhettek a környezettudatos, csomagolásmentes vásárlás hasznosságával, a nagyváradi ONO Kicsomagolda bolt képviselőinek segítségével, valamint a helyes szelektív hulladékgyűjtéssel és ennek a környezetünkre való pozitív hatásaival, a Bihar megyei ECO hulladékgyűjtéssel foglalkozó cég képviselőinek tolmácsolásában. Közreműködött a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum.

Minden év április 22-én a Föld Napját ünnepeljük. Ez nem kimondottan egy egyházi kezdeményezésű ráfigyelés a bolygónkra, hiszen a civil szervezetek is bekapcsolódnak, illetve az ENSZ 2009-ben jelölte ki ezt a dátumot. Ferenc pápa 2015-ben kiadott, Áldott légy kezdetű enciklikájában egy felhívást intézett a világ elöljáróihoz, és mindenkihez arra vonatkozóan, hogy fordítsunk nagyobb figyelmet környezetünk megóvására. A szentatya szerint a mai embernek vissza kell térnie az ökológiai neveléshez, hiszen veszélyes az, ha csak (ki)használói vagyunk a Földnek, melyet Isten teremtett számunkra. Felelősséggel viseltetünk, és úgy kell gazdálkodjunk az erőforrásaival, hogy az utánunk következő nemzedékek se szenvedjenek hiányt ezekből. Mindenki felfedezheti a saját környezetében azokat a lehetőségeket, melyekkel élhet azért, hogy rendezettebb és tisztább legyen a természet, illetve kiküszöbölje a károsító tényezőket.

Böcskei László megyés püspök kiemelte, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban jó volt nyomon követni, ahogyan a szépen felújított kert növényei fejlődésnek indultak, kibontakoztak tavasszal a közel hat hektáros területen. Ezt bátorította fel arra, hogy a rendezvénnyel mindenkit buzdítsanak a természet felfedezésére, a hozzá való közeledésre, hogy felismerjük értékeit. Ugyanakkor pedig tudatosítsuk magunkban, hogy mindannyiunknak szerepe van a teremtett környezetünk gondozásában és megóvásában. Vállaljuk fel azokat a jó gyakorlatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szép, tiszta és védett környezetben tudjunk élni, amelyben mindenki jól érzi magát.

KÉPEK  |  VIDEÓ

Pályázatot hirdettek január végén a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári római katolikus egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos tanulói részére azzal a céllal, hogy a diákok az oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a 136 nap múlva Budapesten megszervezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

A pályázatot a hitoktatás romániai újrakezdésének 30. évfordulójára létrehozott hittan.ro portál szerkesztősége hirdette meg, két kategóriában: Az Oltáriszentség és családom címmel I-IV. osztályos tanulók számára, valamint Őáltala, Ővele és Őbenne címmel V-XII. osztályosok számára. Előbbi felhívásra képzőművészeti alkotásokkal lehetett jelentkezni, utóbbira digitális kiskönyvekkel. Az elemisták összesen nyolcvankilenc pályaművet küldtek be (a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumból harminckilencet), míg a többiek harminckilenc úgynevezett e-bookot készítettek, köztük két Szent László iskolás diáklány.

A nagyváradi „házi” díjátadó ünnepséget szerdán, 2021. április 21-én tartották a Szent László Líceum kápolnájában. Valamennyi résztvevő kapott ajándékba kifestőkönyvet, feladatfüzetet, naptárt, emléklapot, NEK-feliratos karkötőt, kitűzőt és pólót az európai magyar katolikusok lapjának (Életünk), a kolozsvári Verbum Kiadónak, valamint a NEK titkárságának köszönhetően. Emellett különdíjban részesült a negyedikes Perei Dániel és a tizenegyedikes Gyarmati Noémi. A rajzokat kiállították az iskola kápolnájának falára.

Benedek Ramóna hitoktató ünnepnek nevezve a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülési időszakot. Meglátásában a pályázó diákok bebizonyították, hogy az életükben milyen fontos szerepet tölt be Krisztus. Nincs első, második és harmadik díj, hiszen mindenki a legjobbat hozta ki magából – a szíve gazdagságát, a Jézus iránti szeretetét a saját maga módján mutatta meg a világnak. Ezért aztán mindenkinek a munkája pozitívan lett értékelve, hangsúlyozta.

Konrád Katalin igazgatónő rámutatott annak szépségére, ahogyan a diákok kifejezésre juttatták Jézus jelenlétét az Oltáriszentségben. Van, aki kívülről láttatott egy templomot, más belülről ábrázolta az istenházát, és olyan is akadt, aki a szentostyát örökítette meg papíron. Tükröződik az alkotásokban továbbá az is, hogy egyesek már többet tudnak Jézusról, mivel már volt elsőáldozó.

Szabó Ervin, az iskola lelki vezetője arról beszélt röviden és a gyermekek számára is érthető módon, hogy miben rejlik a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelentősége, mit üzen a hívő keresztény emberek számára.

Az egyik különdíjas, Gyarmati Noémi a következőket nyilatkozta: egy nagyon kreatív számítógépes programban dolgozott, mely szerinte lehetőségek végtelen tengere, hiszen filmrészleteket, zenéket, hangot, képeket lehet bevágni, szöveget szerkeszteni a használatával. „Úgy érzem, a legnagyobb nyereség talán nem is annyira a különdíj, hanem az, hogy örömöt okoztam azok számára, akik mérhetetlenül sok időt, türelmet és szeretetet fektetnek a hitembe. Egy tanúságtételként éltem meg az egészet” – fogalmazott.

A rendezvényt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatta.

Forrás: erdon.ro / Ciucur Losonczi Antonius

VIDEÓ

 

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdette meg Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.

A Nagyváradi Egyházmegyében nagykilenceddel ünnepelik meg az évet, amelyet az egyházmegye Szent József tiszteletére szentelt legnagyobb plébániatemplom közössége és plébánosa, Bărbuț Péter kezdeményezett, az Erdélyi Mária Rádió, és annak műsorigazgatója, Karácson Tibor közreműködésével. Folyó évben a januártól szeptemberig terjedő időszakban, minden hónap harmadik szerdáján emlékeznek meg különleges módon Szent Józsefről szentmise bemutatásával, a rózsafűzér elimádkozásával, egy tanúságtétellel valamint szentségimádással. A negyedik imaalkalmat, amelynek témája a hűséges Szent József volt, 2021. április 21-én tartották meg. A nagyváradi Szent József plébániatemplomban Nagy Tibor köröstarjáni plébános mutatott be szentmisét.

A szentbeszédben a szónok kiemelte, hogy a Szentírás hűségesnek mondja Józsefet, majd három pontban fejtette ki Szűz Mária jegyesének ezt az erényét: hűség Istenhez, családjához és szülőföldjéhez.

József hűséges Istenhez, ez alázatosságában is megmutatkozik. Mindenben aláveti magát Isten akaratának. Minden bizonnyal volt egy szép terve jegyesével, házasságával kapcsolatosan, és mégis lemond az terveiről. Nem azt tette, ami neki tetszett, hanem azt, amit Isten bízott rá. Mi többnyire azt nézzük, hogy mi az, ami számunkra fontos, kedves. Ez legtöbbször eltér Isten akaratától. Mi is törekedjünk, akárcsak szent József tette, hogy hűségesek legyunk Isten akaratához.

József hűséges volt családjához is. Úgy is mondhatnánk, hogy bármi történt, rá mindig lehetett számítani. Így volt ez a betlehemi szálláskereséskor is. Családapaként az ő feladata volt előkészíteni, biztosítani a szállást. De így történt ez akkor is, amikor menekülniük kellett Egyiptomba Heródes haragja elől. Mi lehetett József lelkében? Új, ismeretlen helyzet, ismeretlen nyelv, ismeretlen hely. Nem próbál kibúvókat keresni, csak cselekszik az angyal szavára. Aztán az Úr angyalának szavára visszaindul szülőföldjére, de nem ott telepedik le, hanem Názáretben. Mindent újra kell kezdeni, de ekkor sem panaszkodik, nem zúgolódik, hanem csendben teszi a dolgát becsületesen. Megcsodálhatjuk családjához való hűségét, amelyért minden áldozatra kész. Mi mennyire zúgolódunk, amikor valamilyen megpróbáltatás éri családjainkat. Hogy meginog a hűségünk, ha csak egy kis megpróbáltatás éri a családot, és a hűség könnyen átalakulhat hűtlenséggé. A problémákat meg kell oldani, nem pedig elmenekülni előlük. Ebben legyen példa számunkra Szent József, aki egyben szülőföldjéhez, hazájához is hűséges volt. Jó szakemberként, bárhol ahol megfordult, akár Egyiptomban is könnyen kaphatott volna munkát. És mégis, a veszélyhelyzet megszűntével visszatér szülőhazájába, és Názáretbe telepedik le. Ma olyan világot élünk, hogy bárki élhet bárhol, sokan otthagyjak szülőföldjüket a jobb megélhetőség miatt. A hazaszeretet mindannyiunkban benne van: lelkünkben, szívünkben, vérünkben is. József visszavágyott szülőföldjére, és vissza is tért. Nem érezte jól magát az idegenben.

Legyen példa számunkra Szent Józsefnek szülőföldje iránti hűsége. Sokszor gondolhatjuk mi is azt, hogy máshol jobban élhetnénk, de tudnunk kell, hogy Isten ide hívott meg minket, itt bízott ránk feladatokat. Szent József tehát példakép számunkra, a hitvestársak számára a hűségben. A hűség nyugalmat, kedvességet, boldogságot ad a családnak. A hűtlenség könnyeket okoz. Szent József legyen példaképe a házasságban élőknek, a házasságra készülőknek. Isten őt nagy dolgokra hívta, hogy hiteles férje legyen szülőanyjának, hiteles példája az édesapáknak. Ő nem hátrált meg a rábízott feladat előtt, hanem mindent megtett, hogy beteljesítse szent hivatását. Nem is volt ez olyan egyszerű megélni, teljesíteni. Isten minket is nagy feladatra hívott meg és illik ehhez hűségesnek lenni. Egy dolgot elkezdeni nem nehéz, de kitartóan véghezvinni, az már nehezebb, de ha megtesszük, mi is meghaljuk Isten szavát: „Jól van, te hűséges, derék szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe!”

A több mint másfél évtizedes hagyományt követve Szent II. János Pálra emlékeztek Margittán 2021. április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapján. Első alkalommal 2005-ben, a pápa halálának évében, az akkori plébános, Májernyik Mihály esperes-plébános szervezte meg a megemlékező ünnepséget, az ezt követő esztendőkben pedig Fügedy Anikó-Erzsébet tanítónő vállalta magára ezt a feladatot. A húsvét utáni első vasárnapot éppen Szent II. János Pál pápa tette meg az Isteni Irgalmasság vasárnapjává: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” A szentatya hozzátette, hogy ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe, és a papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek a nagy és végtelen irgalmat.

A megemlékező ünnepségen minden alkalommal az irgalmasság vasárnapjának lényegéről és a pápa munkásságáról beszél a hallgatóságnak egy előadó, majd az alkalomhoz illő énekek, szavalatok hangzanak el. Jelen alkalommal elsőként Fügedy Anikó-Erzsébet szervező és a házigazda, Tóth Attila-Levente plébános köszöntötte a híveket, akik szép számban voltak jelen, betartva a járványügyi szabályokat. Mint más években, idén is jelen voltak más felekezetek tagjai is, vegyes házasság kapcsán, vagy a szent pápa iránti tiszteletük kifejezéseként.

Az előadó Bakos Gábor diószegi plébános volt. Beszédének első részében dióhéjban ismertette a pápa élettörténetét. Igen korán próbára tette az élet, hiszen 9 évesen elveszítette földi édesanyját, majd bátyját és édesapját is. Kőfejtőként bányában dolgozott és titokban végezte el a teológiát. Hite, emberszeretete, elhivatottsága tette őt az egyház vezetőjévé. Mindig és mindenkor szolgálta a közösségét, mert „nem az a nagy, aki az asztalnál ül, hanem aki felszolgál”, hangzott el a beszédben. Szent II. János Pál egyházmegyénket is püspökkel ajándékozta meg, amikor 1990. március 14-én kinevezte Tempfli Józsefet Nagyvárad püspökévé, akit ezen év április 26-án szenteltek püspökké a nagyváradi székesegyházban. Felhívta a hívek figyelmét, hogy időnként emlékezzenek meg főpásztoraikról, imádságaik során. Beszédét kéréssel fejezte be: „Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!” A hagyománynak megfelelően Fügedy Anikó egy, a pápáról készült grafikát adott át az előadónak, melyet Marián Noémi rajztanár készített.

Az ünnepséget Bodnár Tamás és Ádám Éva tanulók szavalataikkal gazdagították, Puskás Miklós és leánya, Bíborka pedig énekeikkel. A katolikus fiatalok énekes csoportja is fellépett az alkalomhoz illő műsorral, melyet Nyírő Szabolcs hitoktató tanított be. Szólót énekelt Bodnár Annamária, furulyázott Szabó András és Tóth Ágnes. A katolikus kórus kórusművekkel szolgált, melyeket Ambrus László kántor tanított be és kísért orgonán.

„Békeidőben” meleg teákkal ás süteményekkel is kínálták a résztvevőket, mely most a világjárvány miatt elmaradt. A megemlékező ünnepségről feltöltődve, hitükben megerősödve tértek haza a hívek.

Forrás: erdon.ro

VIDEO

Nagyvárad

Szent Lászlótól a Csíksomlyói Szűzanyához – biciklis zarándoklaton a Nagyváradi Egyházmegye imaszándékai

Böcskei László megyés püspök áldásával indult csütörtökön, 2021. május 6-án a nagyváradi székesegyház előtti Szent László szobortól Nagykárolyba a biciklis zarándok csoport, amely az egyházmegye plébániáitól, tanintézményeitől és egyesületeitől begyűjtött, szalagra írt imaszándékokat viszi el, hogy azok az Erdélyi Mária Út Egyesület segítségével eljussanak a Csíksomlyói kegyhelyre. Szent Lászlótól a Csíksomlyói Szűzanyához – ez lehetne […]

Egyházmegyei zarándoknap: „Ünneplünk, mert élni akarunk, mégpedig bőségben”

A nagyváradi székesegyház előtti téren tartották 2021. május 2-án, Húsvét 5. vasárnapján a hagyományos Szent László Egyházmegyei Zarándoknap szentmiséjét. A jelenlegi járvány okozta korlátozások miatt ebben az esztendőben is szűkebb körben, csak a nagyváradi papok és hívek részvételével mutatták be a szentmisét, melynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Vass Csaba CM, Katalin-telepi plébános […]

Plébániák

Ifjúsági csoport alakult a Nagyvárad-Olaszi plébánián

Első, alakuló találkozóját tartotta szerdán, 2021. május 5-én a Brasovului utcai Közösségi házban a nagyváradolaszi Szentlélek kiáradása-plébánia ifjúsági csoportja. Hasonló próbálkozások ugyan már korábban is voltak, de most először fordult elő az, hogy a fiatalok kezdeményezték a közösséggé formálódást – nyilatkozta Szabó Ervin plébános. Megkeresték őt, vállalva a szervezéssel járó feladatokat, a plébánia csak a […]

Hűséges József – a nagykilenced negyedik imaalkalma Nagyváradon

Ferenc pápa 2020. december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus […]

Iskola

Vallásturisztikai osztályba hirdet felvételit a Szent László Líceum – FRISSÍTVE

Egyszerűsítették a felvételit azokba az osztályokba, ahova előzetes képességfelméréssel lehet bejutni, így a Szent László Líceum vallásturisztikai osztályába is. A négy éves hittan jegy átlagából és egy szóbeli interjúból alakul ki az eredmény. Erre a felvételire, az előzetes képességfelmérőre, az iskola titkárságán (Nagyvárad, Partenie Cosma 5. szám, tel: 0359411121) lehet beiratkozni június 7-14. között a […]

Alkotói pályázattal készültek az Eucharisztikus Kongresszusra

Pályázatot hirdettek január végén a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári római katolikus egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos tanulói részére azzal a céllal, hogy a diákok az oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a 136 nap múlva Budapesten megszervezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A pályázatot a hitoktatás romániai újrakezdésének 30. évfordulójára létrehozott hittan.ro portál szerkesztősége hirdette meg, két […]

Szerzetesek

Dr. Károly József Iréneuszra emlékeztek a váradi premontrei préposti széktemplomban

Dr. Károly József Iréneusz premontrei kanonok, fizikus, tudós emlékmiséjét tartották szombaton, 2021. március 13-án, a nagyváradi premontrei préposti széktemplomban. A járványhelyzetre való tekintettel a szentmisét követő ünnepi beszédek és a koszorúzás elmaradtak. Az ünnepi alkalom a premontreiek jubileumának évében kiemelt eseménynek számított. A szentmisét bemutató Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus a bevezető részben azt emelte […]

A Megszentelt Élet Világnapját ünnepelték a nagyváradi székesegyházban

A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február 2-át, Urunk bemutatásának ünnepét a Megszentelt Élet Világnapjává rendelte. A járványügyi előírásokra való tekintettel, eltérve az előző évek gyakorlatától, idén nem ünnepeltek közösen a váradi római és görögkatolikus egyházmegyék szerzetesei. Tegnap délben a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai, szerzetesei és […]

Caritas

Segélyakciókkal készülnek Húsvét ünnepére

„Keresztény vagyok, embertársaim szenvedéséből én is részt kérek” – hangzott el a nagyváradi Caritas Catolica munkatársainak keresztúti ájtatosságán melyet Egeli József plébános, aligazgató vezetett az elmúlt héten. Ebben a lelkületben készültek a Caritas munkatársai a feltámadás ünnepére. A húsvéti előkészületnek pedig fontos része, hogy közös erőfeszítéssel a szokásosnál is több elesett emberen és rászoruló közösségen […]

Éves nagygyűlését tartotta a nagyváradi Caritas Catolica

A nagyváradi Püspöki Palota Dísztermében, a járványügyi szabályok betartásával szervezte meg kedden, 2021. március 16-án éves nagygyűlését a Caritas Catolica Egyesület. A napirenden szerepelt a 2020-as pénzügyi ellenőrzési jelentés és mérleg ismertetése, valamint ez utóbbi megszavazása. A tavalyi év költségvetését is bemutatták, és felvázolták a 2021-re tervezett költségeket, amelyet a jelenlevő tagok jóváhagytak. Rajna József […]

Portré

A legjobb dolog a létezés

Hangja bizalommal, élettel teli – nemcsak a telefonban, hanem a rádió mikrofonja mögül is. A két évvel ezelőtti október megváltoztatta mindennapjait: ahogyan ő fogalmaz, egy „átmeneti időszakot” él, élnek meg családjával, miután őt pajzsmirigydaganattal diagnosztizálták. „A legjobb dolog a létezés” – mondja ezt családanyaként, akinek az elmúlt két évben elég sok oka lehetne a panaszra… […]

„Ha örömöt akarsz nekem szerezni, akkor lépjél be egy szemináriumba”

Ahogyan mostanság is, a rendszerváltozást követő évtizedben is sokan kerestek maguknak állást Nyugaton. Nem mindennapos eset azonban az, hogy valaki a 40. életévéhez közeledve úgy döntsön: felhagy addigi világi életével, hazatér, szemináriumba vonul és a továbbiakban Isten szolgálatába áll. Hogy mi késztette erre a néhány héttel ezelőtt a székesegyházban áldozópappá szentelt Vánkos Alexandrut, az alábbi […]

zarándoklat

Ökumenikus zarándoklat Székelyhídról Álmosdra

Október közepén, egy gyönyörű őszi hétvégén, Székelyhídon, a Stubenberg kastélyban működő Gyermek Jézus Otthonban, az önmagukat és egymást jobban megismerni kívánók találkoztak egy Böjte Csaba testvér által vezetett programon, 2019. október 11-12. között. A péntek délután kezdődő együttlét első témája az önismeret volt, a második pedig zsákutcák a szerelemben. Egyéni beszélgetésre is lehetőség nyílt Csaba […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

szentjobb

Új óvoda alapkövét tették le Szentjobbon

Az építkezést Magyarország kormánya Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozza. A támogatás értéke közel 121 millió forint, a beruházási futamidő az első kapavágástól számított egy év. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött a szentjobbi templomban 2019. október 10-én, ahol Májernyik Mihály apátplébános köszöntötte az egybegyűlteket. Megjegyezte: ahogyan […]

Bringás zarándoklat Szentjobbra

Idén volt második alkalommal, hogy szeptember 15-én hálós fiatalok és a Szent László Római Katolikus Líceum diákjai és tanárai kerékpáron zarándokoltak a szentjobbi Kisboldogasszony egyházmegyei búcsúra. Nyolc órakor indult a búcsús karaván Nagyváradról, majd festői tájakon, a Hegyközön át, mintegy 40 km-es útvonalon 11.00 órakor érkeztek Szentjobbra. Igen nagy élményt jelentett a csapat számára a […]

koncert

varadszollos_sarosi_koncert_2016

Debreceni orgonaművész Váradszöllősön

Sárosi Dániel, debreceni orgonaművész örvendeztette meg játékával és egy gondosan felépített programmal a nagyváradi orgonamuzsika iránti érdeklődőket 2019 október 4-én, pénteken, 19.00 órától a váradszöllősi plébániatemplomban. Az orgonaest három szerző művei köré csoportosulva adtak átfogó képet a 20. század stílusirányzatainak sokszínű gazdagságáról és egymásra való hatásáról. Elsőként Paul Hindemith (1895-1963) a II. szonátája került bemutatásra. […]

Bukaresti orgonista Váradszöllősön

Costea Marcel Octav bukaresti orgonaművész előadását hallgathatta meg az orgonamuzsika iránt is érdeklődő közönség a váradszöllősi plébániatemplomban pénteken, 2019. szeptember 27-én, 19.00 órakor. Az előadás a Váradszöllősi Zenei Estek sorozat újabb koncertjét jelentette. Az orgonaest gerincét többségében későromantikus szerzők kompozícióinak megszólaltatása képezte. Elsőként Max Reger (1873-1916) német zeneszerző, orgonista, akit sokan Brahms és Schönberg művészete […]

Hitoktatás

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében indult az a szentségimádási lánc, amely a gyulafehérvári főegyházmegye, a szatmári, a váradi és a temesvári egyházmegye hitoktatóit és az ő neveltjeiket kapcsolja össze. A sort a váradi egyházmegye pedagógusai és diákjai által szervezett február 4-i alkalom nyitotta. Közülük 41-en jelentkeztek arra, hogy a János evangéliuma […]

Alkotói pályázatok az Eucharisztia-tisztelet jegyében

A hittan.ro honlap szerkesztősége pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos diákjai részére. A pályázatok célja, hogy a diákok az Oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Az elemi osztályosok pályázatának tárgya egy vagy legtöbb három, Az Oltáriszentség és a családom témában készült képzőművészeti alkotás. Az […]

ifjúság

Keresztény focikupa Tasnádon

Az ifjúsági és gyermekprogramok keretében idén első alkalommal került megszervezésre Tasnádon a Keresztény Focikupa, amelyet a Tasnádi Római Katolikus plébánia a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával szervezett. Tasnádon és a környékbeli falvakban is jelentős probléma az egyházközség létszámának rohamos apadása. Ez a számszerű adat az ifjak korosztályán mérhető fel leginkább. Célunk és egyben kötelességünk a […]

Ministránsok alkották a szentségtartót

„Örüljetek az Úrban mindenkor!“ (Fil 4, 4) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2019. szeptember 28-án, szombaton a X. Egyházmegyei Ministránstalálkozót, melynek idén is a margittai római katolikus egyházközség adott otthont. A találkozó egyik fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- […]

találkozó

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje a nagyváradi egyházmegyében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben a NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián fogadhatjuk a missziós keresztet. A missziós kereszt első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én, 15.00 órakor. Sövér István zilahi […]

képzés

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]

Ministránsok alkották a szentségtartót

„Örüljetek az Úrban mindenkor!“ (Fil 4, 4) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2019. szeptember 28-án, szombaton a X. Egyházmegyei Ministránstalálkozót, melynek idén is a margittai római katolikus egyházközség adott otthont. A találkozó egyik fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- […]

Háló

A felvidéki füleken voltak a partiumi hálós fiatalok

„Az előrejutás titka az elindulás” mottó köré épült az idei 12. Kárpát- medencei Ifjúsági Háló Találkozó, melyet sok év után második alkalommal szerveztek a Felvidéken, ezúttal Füleken. A találkozó az ismerkedés és a csapatépítés szellemében, illetve az egyházon belüli szorosabb együttműködés jegyében telt. Kovács Zsuzsanna, szervező, a Háló mozgalom tagja a programot ismertette: „Pénteken volt […]

család

Az egyházmegye családreferensei találkoztak Nagyváradon

A nagyváradi egyházmegye családreferensei (papok és házaspárok) találkoztak 2019. szeptember 21-én, szombaton 10.00 órától az Egyházmegyei Pasztorális Központban. A jelenlevők a jövőre vonatkozó tervekről, a családok aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről tartottak egyeztetést. A találkozón résztvevő házaspárok nagy része már jól ismerte egymást korábbi rendezvényeken való találkozások folytán, azonban voltak olyanok is, akik nemrégiben kapcsolódtak be a […]

missziós kereszt

Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben, a NEK irodával egyeztetve, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében is három plébánián fogadták a missziós keresztet. Ennek első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én. Másnap, október 2-án […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

CER

A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését tartották Nagybányán

Az ország római- és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén kiértékelték Ferenc pápa hazánkban tett történelmi látogatását, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ő jelenléte és tanítása maradandó gyümölcsöket hozhat számunkra. Az ülés munkálatai 2019. szeptember 25-27. között zajlottak Nagybányán, házigazdája pedig a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye volt. Első alkalommal vett részt […]

Romániai Püspöki Konferencia

A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését tartották Nagybányán

Az ország római- és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén kiértékelték Ferenc pápa hazánkban tett történelmi látogatását, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ő jelenléte és tanítása maradandó gyümölcsöket hozhat számunkra. Az ülés munkálatai 2019. szeptember 25-27. között zajlottak Nagybányán, házigazdája pedig a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye volt. Első alkalommal vett részt […]

Mária Rádió

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

Világszintű rózsafüzér ima a rendkívüli missziós hónapban

Október hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nyilvánította. Óhaja, hogy ebben az időszakban az egész Egyház szerte a nagyvilágon, minden egyes keresztény, vagyis minden megkeresztelt ember megtapasztalja, hogy ez egy intenzív és gyümölcsöző kegyelmi alkalom, támogassa a missziós kezdeményezéseket, mindenekelőtt az imádságot, mely minden missziós tevékenység lelke, és újjáéledjen benne a missziós lelkesedés, hogy az […]

rózsafűzér

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje a nagyváradi egyházmegyében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben a NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián fogadhatjuk a missziós keresztet. A missziós kereszt első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én, 15.00 órakor. Sövér István zilahi […]

Világszintű rózsafüzér ima a rendkívüli missziós hónapban

Október hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nyilvánította. Óhaja, hogy ebben az időszakban az egész Egyház szerte a nagyvilágon, minden egyes keresztény, vagyis minden megkeresztelt ember megtapasztalja, hogy ez egy intenzív és gyümölcsöző kegyelmi alkalom, támogassa a missziós kezdeményezéseket, mindenekelőtt az imádságot, mely minden missziós tevékenység lelke, és újjáéledjen benne a missziós lelkesedés, hogy az […]

Róma

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

Diakónusszentelés Róma

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

NEK

Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben, a NEK irodával egyeztetve, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében is három plébánián fogadták a missziós keresztet. Ennek első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én. Másnap, október 2-án […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

rendkívüli missziós hónap

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

Bogdánffy Szilárd

Boldog Bogdánffy Szilárd szülőfalujában imádkozott Böcskei László püspök

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában, Feketetón október első vasárnapján hagyományosan zarándoklattal emlékeznek meg a település híres szülöttjéről, amelynek csúcspontja az ünnepi szentmise. A nap folyamán a zarándoklat résztvevői elimádkozták a rózsafüzért, majd két oroszlámosi hittanos – Súly Evelin és Vivien – felolvasta Bogdán József: Feketetó kis falumnak című írását. Az ünnepi szentmisét Böcskei László […]

Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben, a NEK irodával egyeztetve, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében is három plébánián fogadták a missziós keresztet. Ennek első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én. Másnap, október 2-án […]

média

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]