David Saranga, Izrael bukaresti nagykövete tett látogatást október 22-én a nagyváradi püspöki palotában, ahol beszélgetést folytatott Böcskei László megyés püspökkel.

A nagykövet nagy érdeklődéssel hallgatta a katolikus egyházmegye történetét, mai helyzetét, jelenlétété a helyi közösség életében, főleg ami a szociális tevékenységek és az oktatás terén.

A járványügyi helyzettel kapcsolatban kihangsúlyozta, mennyire fontos a civil és egyházi intézmények közötti együttműködés, amely Nagyváradon különleges módon megtapasztalható. Elismerően beszélt a katolikus egyház szerepéről a zsidók megmentésében, az egyházak közötti, példaértékű összefogásról, a városban tapasztalható multikulturalitásról.

A beszélgetést követően David Saranga megtekintette a palotában berendezett egyházművészeti kiállítást, külön figyelmet fordítva a négy alkotásból álló Mózes-ciklusnak. “Olyan értékek ezek, amelyeket tovább kell adni, és a világnak meg kell mutatni!” összegezte a látottakat, majd örömmel ígérte meg, hogy visszatér Nagyváradra.

David Saranga 2019-ben kezdte meg nagyköveti szolgálatát Bukarestben, és előszeretettel látogatja végig azokat a településeket, amelyek ma is híven őrzik az egykori virágzó zsidó közöségek emlékeit.

A Mária Légió megalakulásának 100. évfordulóját ünneplik a Segítő Szűzanya Comitium tagjai szombaton, október 23-án a nagyváradi székesegyházban. Az ünnepre készülve Bărbuț Péter plébánost, egyházmegyénk máriás lelkületű mozgalmainak lelkivezetőjét kérdeztük – a kezdetekről és a jelenről, a rózsafüzér hónapjában.

A Mária Légiót Frank Duff atya vezetése alatt jött létre 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén. Célkitűzése a világiak lelki fejlődésének és apostoli tevékenységének előmozdítása egyházi vezetés mellett, a Szűzanya zászlaja alatt, Krisztus országának mielőbbi megvalósulása érdekében. A lelkiség a Föld minden részén elterjedt, Magyarországon 1989 óta működik.

Péter atya a püspöki palotában az őszi papi találkozó alkalmával

Egyházmegyénkben 2000-ben jelenik meg, amikor Németh László atya június 6-án Köröstarjánban megalapította az első csoportot (praesidiumot). Köröstarján után következett a nagyváradi Barátok Temploma, majd a Szent József templom később pedig  Nagyszalonta, Margitta, Monospetri, de vannak még távolabbi praesidiumok, amelyek szintén a nagyváradi curiához tartoznak.

Még Németh László atya segítségével sikerült meghonosítani a Szatmári Egyházmegyébe is, ahol Láng Pál atya szervezte meg az első csoportot és azóta is nagyon szépen működik.

Egyházmegyénkben tavaly volt az alapítás 20. évfordulója, amit a járványhelyzet miatt csak szűkebb körben sikerült megünnepelni. A Mária Légió alapításának 100. évfordulóját viszont szeretnénk méltó módon megünnepelni. Felkértük a Böcskei László püspök atyát, hogy tiszteljen meg a jelenlétével, ünnepeljen velünk együtt és ő mutassa be a legszentebb áldozatot, 2021. október 23-án, déli 12 órakor.

A kép illusztráció • Egyházmegyei zarándoklat, Szentjobb 2021.

Hogy mit üzennék a rózsafüzér hónapjában? A Mária Légió tagjai vállaják, hogy minden nap elimádkoznak legalább egy tized rózsafüzért. Minden összejevetelen a Szentlélek hívása után öt tized rózsafüzért imádkozunk. Tehát a rózsafüzér ima a lelkiség középpontjában van.

Az üzenetem az, hogy érdemes kitartani az imádságos lelkületben, főleg a mai időkben, amikor annyi félelem vesz körül bennünket: félelem a biztonságunk miatt, hogy mi lesz velünk, a szeretteinkkel, a világgal. Azt gondolom, hogy Mária palástja alatt, egymást bátorítva le tudjuk  győzni a félelmeinket. Ha a Mária Légió tagjai kitartanak az imában,  én bízom benne, hogy egy szebb jövő elé nézünk.

 

 

 

“Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy részt vállaljunk az egyház életéből és küldetéséből. Isten népének valamennyi tagja.” Ferenc pápa buzdítását követve a püspökség munkatársai is bekapcsolódnak a 16. püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának munkálataiba. 2021. október 19-én, kedden délután Böcskei László megyés püspök közvetlen munkatársait is tájékoztatta a világegyház kiemelkedő eseményéről, amelynek előkészítésére minden megkeresztelt ember meghívást kapott. 

A főpásztor rámutatott, hogy a püspökség munkatársainak kiemelt szerepe van, hiszen az egyházmegye szívében élünk és dolgozunk: nekünk kell példát adnunk a közösség építésére, a részvétel és a küldetés vállalására, a meghallgatás és a párbeszéd  gyakorlására. 

A főpásztor bemutatta a szinódusi kapcsolattartó csapat tagjait, akik Kovács F. Zsolt irodaigazgató koordinálásával igyekeznek minél szélesebb réteget bevonni a szinódus munkálataiba, követve Isten stílusát, mely a közelség, az együttérzés és a gyengédség.

 

Két jelentős rendezvényt is szerveztek október 18-án délelőtt a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban: a diákok csatlakozva az „Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” nevű kezdeményezéshez a kápolnában és online imádkoztak, majd fel lett avatva a püspökség és a vredeni egyházközség támogatásával kialakított hittanterem.

Minden év októberében világszerte gyermekek imádkoznak a békéért. Tizenöt éve, Caracasból (Venezuela) indult az „Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” nevű kezdeményezés, amelyhez a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanulói, immár hagyományosan, idén is csatlakoztak.

Kiinduló gondolata ennek különben az a Szent Pió atyától származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Hétfőn reggel 9 órától ezért az iskola oldalán közvetítették a kápolnából a rózsafüzér imát Szabó Ervin spirituális atya vezetésével.

A következő helyszín a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Vredeni Egyházközség támogatásával kialakított hittanterem volt. Utóbbi úgy került úgymond képbe, hogy 2013-ban Németország Münsterland tartományában, pontosabban a münsteri római katolikus egyházmegye Vreden nevű helységében több plébániát egyesítettek. Az ennek nyomán létrejött Szent György-plébánia keresett magának egy partneregyházközséget.

Akkor még ott tartózkodott Hubert testvér, egy szerzetes, aki ismerte a mallersdorfi ferences nővéreket. Tudta, hogy Váradon is szolgálnak, ezért azt javasolta: próbálkozzanak Erdéllyel, illetve Nagyváraddal, mert az egy biztos pont. Azóta pedig nagyon szépen működik a kapcsolat a Szent László-plébániával. Évente, januárban mennek a váradiak, általában egy tízfős csoporttal, októberben pedig jönnek ők, szintén egy körülbelül tízfős csoporttal. Rainer Pag a vredeni egyházközségben dolgozik, mint sekrestyés. Két-három év elteltével csatlakozott a vredeni csoporthoz, és már akkor megfogalmazódott benne a kérdés: hogyan tudna „jobban beállni ebbe a vonalba”. Neki a hobbija a sport, így ezen gondolkodva megpedzette, hogy bevállalna egy mega-gyalogtúrát. Két évvel ezelőtt ki is vett három hónap szabadságot, hogy ennyi idő alatt eljusson Vredenből Váradra, gyalogosan. A két település több mint 2000 kilométeres távot sikerrel teljesítette, a megtett szakaszokért pedig adományokat lehetett felajánlani. Körülbelül 5 ezer euró gyűlt össze, és Pék Sándor esperes-plébánossal megegyeztek abban, hogy támogatják a Szent László Líceumot, illetve egy hittanteremnek a létrehozását.

A tegnapi avatóünnepségen jelen volt a vredeni küldöttség (köztük Rainer Pag), Pék Sándor, Konrád Katalin igazgatónő, Dulău Dianna igazgatóhelyettes. A termet megáldotta Szabó Ervin, ünnepi műsorral szolgáltak: a Galambos-Szendrei Mónika zenetanárnő által felkészített kórus, valamint Rejtő Dóra (ének) és Rejtő Róbert (gitár) diákok.

Ciucur Losonczi Antonius/Bihari Napló

Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és misszió a témája a Püspöki Szinódus 16. közgyűlésének, amelynek egyházmegyei szakaszát a 2021. október 17-én, vasárnap, a 18 órakor kezdődött szentmise keretében nyitotta meg Böcskei László megyés püspök.

A szinódus témájából kiindulva a főpásztor rámutatott arra, hogy Isten akarata gyűjt össze bennünket, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás szolgálatára legyünk és Isten szeretetéről tegyen tanúságot, különösen azok között, akik világunk spirituális, társadalmi és egzisztenciális perifériáin élnek.

A napi evangélium kapcsán a főpásztor kihangsúlyozta, hogy a szinódusi folyamatban nagyon fontos, hogy megmaradjunk Jézus közelében, aki bennünket párbeszédre és meghallgatásra hív ezen az úton.

A szentmisén részt vettek az egyházmegye papjai, szerzetesei, a plébániák küldöttei, illetve a szinódusi kapcsolattartó csapat tagjai, akiket a főpásztor a szentmise végén bemutatott a jelenlévők számára.

Az áldás előtt közösen kérték a Szentlélek irányítását a szinódus munkálataira:

Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben;
taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta.
Gyengék és bűnösök vagyunk; ne hagyd, hogy zűrzavart szítsunk.
Ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket,
vagy hogy az elfogultság befolyásolja cselekedeteinket.
Add, hogy megtaláljuk benned az egységet,
hogy együtt haladhassunk az örök élet felé,
és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes.
Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz,
az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Ámen.

Rendkívüli helyszínen tartották szokásos őszi megbeszélésüket a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai: Böcskei László megyés püspök a palota második emeletének üléstermébe invitálta a klérus tagjait. Elmondása szerint az épület 250 éves történetében ez az első alkalom, hogy papi gyűlést tartanak ebben a teremben.

A járványügyi helyzetre való tekintettel két csoportban érkeztek a meghívottak a püspöki székvárosba: október 14-én, csütörtökön délelőtt  a váradi, a szilágysomlyói és a székelyhídi esperesség papjai, míg pénteken, október 15-én a várad-környéki, a margittai, a tenkei és a tasnádi esperesség papjai tanácskoztak.

A főpásztor kihangsúlyozta, hogy ebben a kritikus időszakban minden embernek szüksége van arra, hogy megtapasztalja az egymásra figyelés, az együvé tartozás, az együtt haladás örömét. Kiemelte, hogy a papok közül jelenleg is többen szorulnak orvosi ellátásra, és emiatt nem vehetnek részt ezeken a megbeszéléseken. Felelevenítve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tapasztalatait, miszerint csak úgy tudunk az Európát sújtó sokféle krízis fölé emelkedni, ha elindulunk egymás felé, ha hidakat építünk és megpróbálunk eljutni világunk spirituális, gazdasági és társadalmi perifériáira.

A megbeszélés fő témáját a Püspöki Szinódus 2023-ban tartandó 16. rendes közgyűlésének az előkészítése képezte, amely arra hív, hogy kilépjünk a komfortzónánkból és Jézus Krisztus példáját követve megszólítsuk a ránk bízottakat.

A főpásztor kihangsúlyozta, hogy nagy szükség van a paptestvérek szolgálatára, ők kell meghívják az egyházközségek tagjait erre a párbeszédre, hiszen a szinódusi folyamat legalsó szintje az egyházközség.

A szinódus előkészítő dokumentuma értelmében az evangélium hiteles hirdetéséhez egy szinodális megtérésre van szükség. Bár a járvány fokozódásával tovább mélyül a társadalmi igazságtalanság, törékenységünk megtapasztalásával a segítségnyújtás sokféle jelét is észleljük környezetünkben. Ebben a helyzetben különös aktualitással bír a jelenlegi szinódus, amelynek három kulcsszava a közösség, a részvétel és a misszió: a közösségre hívott egyházban, az evangélium hirdetésében minden embernek helye és szerepe van.

A szinódus egyházmegyei szakaszának koordinálásában a főpásztort egy kapcsolattartó csapat segíti, amelynek összetételét a 2021. október 17-én, vasárnap 18 órakor tartandó szentmisén mutatják be.

A papi gyűlés következő témája a 2022 tavaszán és nyarán esedékes népszámlálás. Kisebbségi jogaink és érdekeink biztosítása, nemzeti értékeink megóvása érdekében a szervezők kérik a papokat, hogy fokozottan buzdítsák híveiket a részvételre.

A megbeszélés utolsó pontjában a jelenlévők megbeszélték a tervezett pasztorális programok szervezési lehetőségeit a jelenlegi járványügyi intézkedések fényében.

A papi találkozó jó hangulatú, kötetlen szeretetvendégséggel zárult.

 

„Hálával csordult szívvel gondolunk vissza az elmúlt pár napra, amelyek lehetőséget nyújtottak nemcsak látni, de tenni is a környezetünkben élőkért” – így kezdi beszámolóját az egyik fiatal, aki résztvevője volt az elmúlt hétvégén zajló 72 óra kompromisszum nélkül kezdeményezésnek.

A 72 óra kompromisszum nélkül egy olyan szociális önkéntes akció, amely elsősorban a fiatalokat hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. A résztvevők 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú, ökológiai, fejlesztő vagy szociális feladatokat. Október 8-10. között a nagyváradi fiatalok is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez: pénteken a püspöki palota kertjében takarítottak, szombaton a Sebes Körös partján, vasárnap pedig a gálospetri gyermekotthon lakóit látogatták meg.

„A pénteki és a szombati napunk környezetünk szebbé tételével telt, míg vasárnap próbáltunk elcsendesedni, magunkra, a mellettünk lévőre és Istenre figyelni. Ellátogattunk a gálospetri gyermekotthonba, ahol több szeretet kaptunk, mint amennyit adni tudtunk.

Ámultan álltunk Isten előtt, az Ő tervei előtt. A takarítási akció közben idegen emberek csatlakoztak hozzánk, olyanok, akiket eddig soha nem láttunk, nem ismertünk. Ez erőt adott, bizalmat és hitet az emberségben, a jóságban, abban hogy minden apró tettünk – ha kedvességből fakad – képes szíveket mozdítani. Hiszen lehet, hogy a szemét pár nap múlva visszakerül a földre, de lelkesedésünk nem múlik el. Hisszük, hogy nem csak hulladékot szedtünk, hanem másokat is ösztönöztünk a jóra. Hisszük, hogy Isten rajtunk keresztül sebeket gyógyított, minket is megajándékozott, és újabb jótettekre lelkesített. Mert több vagy ha adsz!

A záró-, hálaadó szentmisén mint egy bátorításként hangzott el: »senki nem olyan szegény, hogy ne tudjon adni valamit; egy ölelést, egy mosolyt. Legyünk Isten mosolygós napocskái, ne savanyú uborkái!« A gálospetri kicsinyke templom méginkább láthatóvá tette Isten nagyságát és irántunk érzett mérhetetlen szeretetét. Felemelő dolog olyan emberekkel együtt dolgozni, akik nem csak a maguk, hanem egész közösségek felemeléséért hoznak nem kevés áldozatot a munkájukkal.

Ezen a hétvégén engedtük, hogy Isten használjon minket. Hagytuk, hogy kezünk az Ő keze legyen, lépteink oda vezessenek, ahová Ő hív minket, ahol szükség van ránk. Köszönjük a 72 óra kompromisszum nélkül szervezői csapatának, hogy minden évben lelkesítenek bennünket a jóra!” Babota Adrienn

 

 

A hegyköztótteleki plébániatemplom felszentelésének évfordulóját ünnepelték vasárnap, október 10-én, ugyanis a templomot 1834. október 12-én konszekrálta az építtető Lajcsák Ferenc (1772-1843) váradi püspök.

A helyi közösség ezt minden évben szentmisével ünnepli meg, így nemcsak a templom védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepe (március 19.) kiemelkedő nap az egyházközség életében.

Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános meghívására az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert főesperes, bihari plébános volt, több vendég plébános koncelebrált. A szép számban megjelent hívek a szentmise után az Oltáriszentséggel körmenet is részt vettek és szentségi áldásban részesültek.

A szép ünnep a hagyományos, családias szeretettvendégséggel zárult.

Szebeni Lajos beszámolója

 

Böcskei László megyés püspök Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére mutatott be szentmisét a nagyváradi székesegyházban vasárnap este. Közreműködött a dr. Kristóf János karnagy vezényelte Szent László Ének- és Zenekar, az orgonán Kristófi László játszott.

Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeznek, akit 2010. október 30-án avattak boldoggá a nagyváradi székesegyházban. Ő volt a rendszerváltás utáni Románia első boldoggá avatott római katolikus mártírja, akit a római és görögkatolikus egyház újabb, hitükért és egyházukért bebörtönzött és halálra kínzott egyházi elöljárói, papjai követtek a boldogok sorában ezután. Olyan hitvallók, vértanúk ők, akik a kommunizmusban hűséggel kitartottak hitük és Róma mellett, vállalták a szenvedést és a kereszthordozást, s ezáltal a Mesterük nyomában jártak. Tanítanak és arra bíztatnak minket, hogy mi is a mindennapjainkban vállaljuk a tanúságtétel útját. Kérjük a közbenjárásukat, hogy ragaszkodjunk a hitünkhöz, vállaljunk érte áldozatot, megvédve kereszténységünket az önmagunkról való lemondás és a felebaráti szolgálat árán is- tanácsolta a főpásztor.

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában Böcskei László arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházi gyakorlat szerint a boldogok és szentek emléknapját a mennyei születésnapjukhoz, vagy a vértanúságuk napjához igazodva iktatják a naptárba. Bogdánffy Szilárd 1953. október 1-jén halt vértanúhalált, és emberi életének kibontakozását tanulmányozva, az áldozatvállalásához vezető útján három fontos körülményre figyelhetünk fel.

Az első az, hogy az ő szolgálata nem más, mint Isten megtestesült gondolata, egy meghívás a tisztább és magasabb rendű életre. Ezen kiválasztottság elfogadásért pedig hálát adhatunk Istennek, aki az örökkévalóság utáni vágyat helyezte el minden teremtményében, így Bogdánffy Szilárdban is, s ugyanakkor arra késztett bennünket is, hogy őhozzá hasonlóan mi is komolyan értékeljük a magunk kiválasztottságának nagy ajándékát.

A második dolog, hogy Bogdánffy Szilárd életéhez hozzátartozik az apostoli élmény. Meghallotta az Úr szavát, és feltétel nélkül követte őt, mert nem csupán, hogy értékesnek tartotta a saját maga életét, de másokért is fel akarta ajánlani ezt. Nem értékelte tehát szűk látókörűen önmagát, mert bízott saját magában és abban, aki az élete útját meghatározza, hogy aztán minden Isten terve szerint alakulhasson.

A harmadik megállapítás pedig, hogy Bogdánffy Szilárd a földi pályájának a kiteljesítését a Mesterével való önazonosulással érte el. Ezért van az, hogy a győzelme nem e világi, hiszen nem az embereknek akart tetszeni, vagy a világi ideológiáknak és hatalmasságoknak megfelelni, hanem Istennek és az ő igazságának.

Utalva a közelmúltban Budapesten zajlott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójára „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) a püspök ugyanakkor azt is hangsúlyozta az elmélkedésében, hogy Bogdánffy Szilárd is ebből a soha ki nem apadó forrásból merített, példát mutatva nekünk, hogyan próbáljuk legyőzni a félelmeinket, keresni és megtalálni az Urat, a táraságában haladni, s a vele való együttlétben örömünket lelni.

Ciucur Losonczi Antonius/Bihari Napló

Páli Szent Vince áldozópapra, a lazarista és vincés közösségek alapítójára emlékeztek 2021. szeptember 27-i ünnepén a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban, ahol filmet vetítettek a szentről.

A szentmise bevezető részében Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános azt emelte ki: ezen a napon a világon sok százezren emlékeznek Páli Szent Vince áldozópapra, és próbálnak az ő példájából meríteni. Egy nagy ünnep ugyanis akkor igazi, ha mindannyian részesei lehetünk, és megoszthatjuk másokkal. Kihelyezték az oltár elé Páli Szent Vince képét, illetve a plébániatemplomban megtalálható a szobra, hogy jóságos mosolya új lendület ihletője legyen mindenki számára. Isten ugyanis időnként olyan tanúságtevőket küld, akiknek a lelkesedése másokra is átragadhat. Persze nem mindig könnyű odahajolni másokhoz, segíteni és megértő jobbot nyújtani nekik, de a szentek példája talán bátorítólag hathat.

Prédikációjában Vass Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy Páli Szent Vince egy színes egyéniség volt – erre utalva helyeztek ki szándékosan színes gyertyákat az oltár elé. Sokszínűsége lehet, hogy időnként zavaró vagy újszerű volt, de ő úgy érezte, küldetést kapott Istentől, melyet teljesíteni akart.

A lelkipásztor ezután négy téma köré csoportosította beszédét az ünnepelt szent élete és tevékenysége kapcsán. Az első a bennünk rejlő lehetőség – mint mondta, az egyszerű származás és környezet nem lehet mentség arra, hogy ne valósítsunk meg nagyszerű dolgokat. A második a bátorság – vagyis merjünk szembeszállni az igazságtalansággal, a merev keretekkel még akkor is, ha néha ezért megbélyegeznek bennünket, mert csak így tudunk előre haladni. A harmadik tanács, hogy (jó értelemben vett) bármi áron valósítsuk meg Isten akaratát. A negyedik gondolat pedig az, hogy ha jót cselekszünk, akkor ha sok küzdelem árán is, de boldogok leszünk.

Szent Vince 1581. április 24-én született Dél-Franciaországban, az 1823 óta Saint-Vincent-de-Paul nevezett településen. Dax városában a ferencesekhez járt, később egyházjogot tanult Zaragozában, majd Toulouse egyetemén. Tizenkilenc éves korában szentelték pappá. 1617-ben a Chatillon-les-Dombes nevű plébánián megalapította az első Szeretetegyesületet, amelynek feladata a szegény betegek gondozása lett. Szinten ebben az évben megszületett a Misszióstársaság, mely a szegény falusi nép oktatását tűzte ki célul népmissziók indításával, valamint a papság mélyreható képzését. A társaság anyaháza a párizsi Szent Lázár kolostor lett, innen származik a lazaristák elnevezés. 1633-ban Marillac Szent Lujza segítségével egy női közösséget is létrehozott, amely a Szeretet Leányai nevet kapta, közismertebb nevük: vincés nővérek. Szent Vince vezetésével így olyan közösségek alakultak, melyek felkarolták a szegényeket, az elhagyottakat és a betegeket, valamint foglalkoztak a gályarabokkal és az árva gyerekekkel is. Ez utóbbi tevékenység különösen is fontos volt a harmincéves háború (1618-1648) idején.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/Bihari Napló

VIDEO

Nagyvárad

A püspöki palotába látogatott Izrael bukaresti nagykövete

David Saranga, Izrael bukaresti nagykövete tett látogatást október 22-én a nagyváradi püspöki palotában, ahol beszélgetést folytatott Böcskei László megyés püspökkel. A nagykövet nagy érdeklődéssel hallgatta a katolikus egyházmegye történetét, mai helyzetét, jelenlétété a helyi közösség életében, főleg ami a szociális tevékenységek és az oktatás terén. A járványügyi helyzettel kapcsolatban kihangsúlyozta, mennyire fontos a civil és […]

Őszi papi találkozót tartottak a püspöki székvárosban

Rendkívüli helyszínen tartották szokásos őszi megbeszélésüket a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai: Böcskei László megyés püspök a palota második emeletének üléstermébe invitálta a klérus tagjait. Elmondása szerint az épület 250 éves történetében ez az első alkalom, hogy papi gyűlést tartanak ebben a teremben. A járványügyi helyzetre való tekintettel két csoportban érkeztek a meghívottak a püspöki […]

Plébániák

Ünnep Hegyköztótteleken

A hegyköztótteleki plébániatemplom felszentelésének évfordulóját ünnepelték vasárnap, október 10-én, ugyanis a templomot 1834. október 12-én konszekrálta az építtető Lajcsák Ferenc (1772-1843) váradi püspök. A helyi közösség ezt minden évben szentmisével ünnepli meg, így nemcsak a templom védőszentjének, Szent Józsefnek az ünnepe (március 19.) kiemelkedő nap az egyházközség életében. Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános meghívására az ünnepi […]

A vincés család alapítójára emlékeztek Nagyváradon

Páli Szent Vince áldozópapra, a lazarista és vincés közösségek alapítójára emlékeztek 2021. szeptember 27-i ünnepén a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban, ahol filmet vetítettek a szentről. A szentmise bevezető részében Vass Csaba lazarista szerzetes, Katalin-telepi plébános azt emelte ki: ezen a napon a világon sok százezren emlékeznek Páli Szent Vince áldozópapra, és próbálnak az ő példájából meríteni. […]

Iskola

Hittantermet avattak a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban

Két jelentős rendezvényt is szerveztek október 18-án délelőtt a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban: a diákok csatlakozva az „Egymillió gyermek együtt imádkozza a rózsafüzért” nevű kezdeményezéshez a kápolnában és online imádkoztak, majd fel lett avatva a püspökség és a vredeni egyházközség támogatásával kialakított hittanterem. Minden év októberében világszerte gyermekek imádkoznak a békéért. Tizenöt éve, […]

Tanévnyitó a Szent László Iskolában

Közel 800 gyermek kezdte meg tegnap délelőtt a 2021-2022-es tanévet a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A Veni sancte szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatta be a székesegyház előtti téren, majd Konrád Katalin igazgatónő köszöntötte a megjelenteket. A liturgia végén Böcskei László megyés püspök felidézte, hogy szeptember 5-12. között egy nagy szép ünnepségsorozat zajlott […]

Szerzetesek

Háromszáz éve alapította Félixfürdőt a premontrei kanonokrend

Szent Félix és Adauctus ünnepén, 2021. augusztus 30-án, hétfő este arra emlékeztek a nagyváradi premontrei széktemplomban, hogy 300 évvel ezelőtt alapította a rend Félixfürdőt, illetve tette meg a kezdő lépéseket e tekintetben Helcher Félix kanonok, teljes jogú premontrei kormányzó. A szentmise bevezető részében Fejes Rudolf Anzelm apát kiemelte, hogy a megemlékezés fontos eleme a megalapításának […]

Fogadalomtétel az Élet Kenyere közösségben

A nagyvárad-velencei templomban 2021. augusztus 13-án, pénteken este Kovács Szilvia Veronika nővér, az Élet Kenyere közösség nagyváradi tagja ünnepi szentmise keretében ideiglenes fogadalmat tett. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt. Az Élet Kenyere közösségben különböző életállapotú hívők (laikusok: házasok, egyedülállók és megszenteltek, valamint papok es diakónusok) egy közösségben élnek az Eucharisztia-Jézust imádva, közösséget […]

Caritas

Nagyváradon is elindult az Alzheimer Café mozgalom

Ingyenes önsegítő kört indított a nagyváradi Caritas Catolica olyan személyek részére, akik a családjukban vagy munkahelyükön szellemi leépülésben szenvedő időseket gondoznak. A hagyományteremtő céllal megszervezett beszélgetés-sorozat nyitórendezvényét szeptember 21-én, kedden, az Alzheimer-kór világnapján tartották meg, a Caritas Kanonok-sori közösségi termében. Az úgynevezett Alzheimer Café egy olyan alulról szerveződő, önsegítő mozgalom, melynek célja, hogy a degeneratív […]

Segítség a tanévkezdéshez

Tanszeradományokat vittek a Caritas Catolica önkéntesei 2021. szeptember 15-én, szerdán a főként roma gyermekeket tömörítő nagyváradi Lucretia Suciu Gimnázium közösségének. A hét banánosláda és további tíz megtömött iskolatáskányi tanfelszerelés a Caritas osztrák szponzoraitól érkezett, Peter Zidar állandó diakónus és a Maria Ansbach plébániai közösség nyári gyűjtésének eredményeként. A csomagok vízfestékeket, füzeteket, írószereket, játékokat, iskolatáskákat, ruházati […]

Portré

A legjobb dolog a létezés

Hangja bizalommal, élettel teli – nemcsak a telefonban, hanem a rádió mikrofonja mögül is. A két évvel ezelőtti október megváltoztatta mindennapjait: ahogyan ő fogalmaz, egy „átmeneti időszakot” él, élnek meg családjával, miután őt pajzsmirigydaganattal diagnosztizálták. „A legjobb dolog a létezés” – mondja ezt családanyaként, akinek az elmúlt két évben elég sok oka lehetne a panaszra… […]

„Ha örömöt akarsz nekem szerezni, akkor lépjél be egy szemináriumba”

Ahogyan mostanság is, a rendszerváltozást követő évtizedben is sokan kerestek maguknak állást Nyugaton. Nem mindennapos eset azonban az, hogy valaki a 40. életévéhez közeledve úgy döntsön: felhagy addigi világi életével, hazatér, szemináriumba vonul és a továbbiakban Isten szolgálatába áll. Hogy mi késztette erre a néhány héttel ezelőtt a székesegyházban áldozópappá szentelt Vánkos Alexandrut, az alábbi […]

zarándoklat

Ökumenikus zarándoklat Székelyhídról Álmosdra

Október közepén, egy gyönyörű őszi hétvégén, Székelyhídon, a Stubenberg kastélyban működő Gyermek Jézus Otthonban, az önmagukat és egymást jobban megismerni kívánók találkoztak egy Böjte Csaba testvér által vezetett programon, 2019. október 11-12. között. A péntek délután kezdődő együttlét első témája az önismeret volt, a második pedig zsákutcák a szerelemben. Egyéni beszélgetésre is lehetőség nyílt Csaba […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

szentjobb

Új óvoda alapkövét tették le Szentjobbon

Az építkezést Magyarország kormánya Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. finanszírozza. A támogatás értéke közel 121 millió forint, a beruházási futamidő az első kapavágástól számított egy év. Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött a szentjobbi templomban 2019. október 10-én, ahol Májernyik Mihály apátplébános köszöntötte az egybegyűlteket. Megjegyezte: ahogyan […]

Bringás zarándoklat Szentjobbra

Idén volt második alkalommal, hogy szeptember 15-én hálós fiatalok és a Szent László Római Katolikus Líceum diákjai és tanárai kerékpáron zarándokoltak a szentjobbi Kisboldogasszony egyházmegyei búcsúra. Nyolc órakor indult a búcsús karaván Nagyváradról, majd festői tájakon, a Hegyközön át, mintegy 40 km-es útvonalon 11.00 órakor érkeztek Szentjobbra. Igen nagy élményt jelentett a csapat számára a […]

koncert

varadszollos_sarosi_koncert_2016

Debreceni orgonaművész Váradszöllősön

Sárosi Dániel, debreceni orgonaművész örvendeztette meg játékával és egy gondosan felépített programmal a nagyváradi orgonamuzsika iránti érdeklődőket 2019 október 4-én, pénteken, 19.00 órától a váradszöllősi plébániatemplomban. Az orgonaest három szerző művei köré csoportosulva adtak átfogó képet a 20. század stílusirányzatainak sokszínű gazdagságáról és egymásra való hatásáról. Elsőként Paul Hindemith (1895-1963) a II. szonátája került bemutatásra. […]

Bukaresti orgonista Váradszöllősön

Costea Marcel Octav bukaresti orgonaművész előadását hallgathatta meg az orgonamuzsika iránt is érdeklődő közönség a váradszöllősi plébániatemplomban pénteken, 2019. szeptember 27-én, 19.00 órakor. Az előadás a Váradszöllősi Zenei Estek sorozat újabb koncertjét jelentette. Az orgonaest gerincét többségében későromantikus szerzők kompozícióinak megszólaltatása képezte. Elsőként Max Reger (1873-1916) német zeneszerző, orgonista, akit sokan Brahms és Schönberg művészete […]

Hitoktatás

Hitoktatók online szentségimádási lánca

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki felkészülés jegyében indult az a szentségimádási lánc, amely a gyulafehérvári főegyházmegye, a szatmári, a váradi és a temesvári egyházmegye hitoktatóit és az ő neveltjeiket kapcsolja össze. A sort a váradi egyházmegye pedagógusai és diákjai által szervezett február 4-i alkalom nyitotta. Közülük 41-en jelentkeztek arra, hogy a János evangéliuma […]

Alkotói pályázatok az Eucharisztia-tisztelet jegyében

A hittan.ro honlap szerkesztősége pályázatot hirdet a gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyék I–IV. és V–XII. osztályos diákjai részére. A pályázatok célja, hogy a diákok az Oltáriszentséghez közelebb kerülve készüljenek a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Az elemi osztályosok pályázatának tárgya egy vagy legtöbb három, Az Oltáriszentség és a családom témában készült képzőművészeti alkotás. Az […]

ifjúság

Keresztény focikupa Tasnádon

Az ifjúsági és gyermekprogramok keretében idén első alkalommal került megszervezésre Tasnádon a Keresztény Focikupa, amelyet a Tasnádi Római Katolikus plébánia a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával szervezett. Tasnádon és a környékbeli falvakban is jelentős probléma az egyházközség létszámának rohamos apadása. Ez a számszerű adat az ifjak korosztályán mérhető fel leginkább. Célunk és egyben kötelességünk a […]

Ministránsok alkották a szentségtartót

„Örüljetek az Úrban mindenkor!“ (Fil 4, 4) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2019. szeptember 28-án, szombaton a X. Egyházmegyei Ministránstalálkozót, melynek idén is a margittai római katolikus egyházközség adott otthont. A találkozó egyik fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- […]

találkozó

Családi lelki napokat tartottak Sólyomkőváron

Az idei évben – amely a család és Szent József-éve – a Nagyváradi Egyházmegye Családpasztorációs Irodája családi lelki napokat szervez Sólyomkőváron az egyházmegyében működő családcsoportok számára.  Az első hétvégét július 23-25. között a tasnádi plébánia családcsoportja számára tartották. Összesen nyolc házaspár és négy gyermek vett részt, akiket elkísért a plébánosuk, Ozsváth József atya is. A […]

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]

képzés

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]

Ministránsok alkották a szentségtartót

„Örüljetek az Úrban mindenkor!“ (Fil 4, 4) mottóval szervezte meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség 2019. szeptember 28-án, szombaton a X. Egyházmegyei Ministránstalálkozót, melynek idén is a margittai római katolikus egyházközség adott otthont. A találkozó egyik fő célja az volt, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítő gyermekeknek és fiataloknak lehetőséget nyújtson az ismerkedésre, a tapasztalatok- […]

Háló

A felvidéki füleken voltak a partiumi hálós fiatalok

„Az előrejutás titka az elindulás” mottó köré épült az idei 12. Kárpát- medencei Ifjúsági Háló Találkozó, melyet sok év után második alkalommal szerveztek a Felvidéken, ezúttal Füleken. A találkozó az ismerkedés és a csapatépítés szellemében, illetve az egyházon belüli szorosabb együttműködés jegyében telt. Kovács Zsuzsanna, szervező, a Háló mozgalom tagja a programot ismertette: „Pénteken volt […]

család

Az egyházmegye családreferensei találkoztak Nagyváradon

A nagyváradi egyházmegye családreferensei (papok és házaspárok) találkoztak 2019. szeptember 21-én, szombaton 10.00 órától az Egyházmegyei Pasztorális Központban. A jelenlevők a jövőre vonatkozó tervekről, a családok aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről tartottak egyeztetést. A találkozón résztvevő házaspárok nagy része már jól ismerte egymást korábbi rendezvényeken való találkozások folytán, azonban voltak olyanok is, akik nemrégiben kapcsolódtak be a […]

missziós kereszt

Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben, a NEK irodával egyeztetve, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében is három plébánián fogadták a missziós keresztet. Ennek első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én. Másnap, október 2-án […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

CER

A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését tartották Nagybányán

Az ország római- és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén kiértékelték Ferenc pápa hazánkban tett történelmi látogatását, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ő jelenléte és tanítása maradandó gyümölcsöket hozhat számunkra. Az ülés munkálatai 2019. szeptember 25-27. között zajlottak Nagybányán, házigazdája pedig a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye volt. Első alkalommal vett részt […]

Romániai Püspöki Konferencia

A Romániai Püspöki Konferencia őszi ülését tartották Nagybányán

Az ország római- és görögkatolikus püspökei a Romániai Püspöki Konferencia napokban tartott ülésén kiértékelték Ferenc pápa hazánkban tett történelmi látogatását, illetve azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül az ő jelenléte és tanítása maradandó gyümölcsöket hozhat számunkra. Az ülés munkálatai 2019. szeptember 25-27. között zajlottak Nagybányán, házigazdája pedig a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye volt. Első alkalommal vett részt […]

Mária Rádió

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

Világszintű rózsafüzér ima a rendkívüli missziós hónapban

Október hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nyilvánította. Óhaja, hogy ebben az időszakban az egész Egyház szerte a nagyvilágon, minden egyes keresztény, vagyis minden megkeresztelt ember megtapasztalja, hogy ez egy intenzív és gyümölcsöző kegyelmi alkalom, támogassa a missziós kezdeményezéseket, mindenekelőtt az imádságot, mely minden missziós tevékenység lelke, és újjáéledjen benne a missziós lelkesedés, hogy az […]

rózsafűzér

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje a nagyváradi egyházmegyében

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben a NEK irodával egyeztetve egyházmegyénkben is három plébánián fogadhatjuk a missziós keresztet. A missziós kereszt első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én, 15.00 órakor. Sövér István zilahi […]

Világszintű rózsafüzér ima a rendkívüli missziós hónapban

Október hónapot Ferenc pápa rendkívüli missziós hónapnak nyilvánította. Óhaja, hogy ebben az időszakban az egész Egyház szerte a nagyvilágon, minden egyes keresztény, vagyis minden megkeresztelt ember megtapasztalja, hogy ez egy intenzív és gyümölcsöző kegyelmi alkalom, támogassa a missziós kezdeményezéseket, mindenekelőtt az imádságot, mely minden missziós tevékenység lelke, és újjáéledjen benne a missziós lelkesedés, hogy az […]

Róma

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

Diakónusszentelés Róma

„Új párbeszéd Istennel” – Diakónusszentelés a római Pápai Német-Magyar Kollégiumban

Örömünnepre virradt a római Pápai Német-Magyar Kollégium közössége 2019. október 1-jén, kedden. A római tanévkezdésre való tekintettel – a sokéves hagyománytól eltérően – az idén először október első napjára, Lisieux-i Szent Teréz ünnepére került a kollégiumban szokásos diakónus-és papszentelés időpontja. Ezen a napon Vankos Alex, a Nagyváradi Egyházmegye papnövendéke nyerte el az egyházi rend szentségének […]

NEK

Szentmise boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) fontos előkészületi lehetősége a missziós keresztfogadása az egyházmegyék plébániáin. Ilyen értelemben, a NEK irodával egyeztetve, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében is három plébánián fogadták a missziós keresztet. Ennek első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt 2019. október 1-én. Másnap, október 2-án […]

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

rendkívüli missziós hónap

Megnyitották a Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére csütörtökön, 2019. október 3-án, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor – a magyar szentek ereklyéit magába foglaló, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének jelenlétében – bemutatott szentmisében, Böcskei László megyés püspök megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot a nagyváradi egyházmegyében. A szentmisén koncelebrált Virgil Bercea görög katolikus püspök […]

Bogdánffy Szilárd

Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek a székesegyházban

Böcskei László megyés püspök Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére mutatott be szentmisét a nagyváradi székesegyházban vasárnap este. Közreműködött a dr. Kristóf János karnagy vezényelte Szent László Ének- és Zenekar, az orgonán Kristófi László játszott. Az ünnepi szentmise bevezető részében Böcskei László megyés püspök azt emelte ki: Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeznek, akit 2010. október 30-án avattak […]

Boldog Bogdánffy Szilárd szülőfalujában imádkozott Böcskei László püspök

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában, Feketetón október első vasárnapján hagyományosan zarándoklattal emlékeznek meg a település híres szülöttjéről, amelynek csúcspontja az ünnepi szentmise. A nap folyamán a zarándoklat résztvevői elimádkozták a rózsafüzért, majd két oroszlámosi hittanos – Súly Evelin és Vivien – felolvasta Bogdán József: Feketetó kis falumnak című írását. Az ünnepi szentmisét Böcskei László […]

média

Sajtóapostolok találkoztak Nagyváradon

Első ízben találkoztak külhonban a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Magyar Kurír szervezésében sajtóapostolok, országos, egyházmegyei és plébániai médiumok, nyomtatott és elektronikus sajtó, rádiók, honlapok, portálok munkatársai a Kárpát-medence minden részéből. Nagyváradon tartották a képzési hétvégét 2019. október 4-6. között. A sajtóapostolok tizennyolcadik találkozójának helyszíne a nagyváradi ifjúsági és kulturális központ, a Posticum volt. Hátsó kapu […]

kiemelt

Ébredj fel! – beszámoló a tasnádszántói gitártáborról

A tasnádszántói plébánián június 30-a és július 4-e között immár IX. alkalommal rendezték meg az egyházmegyei gitártábor. Az idei év mottója: „Ébredj fel!” volt. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több fiatal vesz részt táborunkban. Ebben az évben 86 gyerek jelentkezett, akik a Nagyváradi Egyházmegye különböző pontjairól érkeztek. A tábori oktatás magas színvonaláról a […]

székesegyház

A püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitása a székesegyházban

Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és misszió a témája a Püspöki Szinódus 16. közgyűlésének, amelynek egyházmegyei szakaszát a 2021. október 17-én, vasárnap, a 18 órakor kezdődött szentmise keretében nyitotta meg Böcskei László megyés püspök. A szinódus témájából kiindulva a főpásztor rámutatott arra, hogy Isten akarata gyűjt össze bennünket, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás [...]

szinódus

A püspöki szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitása a székesegyházban

Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és misszió a témája a Püspöki Szinódus 16. közgyűlésének, amelynek egyházmegyei szakaszát a 2021. október 17-én, vasárnap, a 18 órakor kezdődött szentmise keretében nyitotta meg Böcskei László megyés püspök. A szinódus témájából kiindulva a főpásztor rámutatott arra, hogy Isten akarata gyűjt össze bennünket, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás [...]

Mária Légió

Érdemes kitartani az imádságos lelkületben! – 100 éves a Mária Légió

A Mária Légió megalakulásának 100. évfordulóját ünneplik a Segítő Szűzanya Comitium tagjai szombaton, október 23-án a nagyváradi székesegyházban. Az ünnepre készülve Bărbuț Péter plébánost, egyházmegyénk máriás lelkületű mozgalmainak lelkivezetőjét kérdeztük – a kezdetekről és a jelenről, a rózsafüzér hónapjában. A Mária Légiót Frank Duff atya vezetése alatt jött létre 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén. […]