Etikus kommunikáció és fotográfia

Leszámolás a sztereotípiákkal, személyi adatok védelme, gyermekvédelem, megerősítő képalkotás segélyszervezetek által támogatott emberekről, közösségekről – ilyen és számos ehhez hasonló témáról esett szó az európai Caritas szervezetek kommunikációs szakembereinek találkozóján, amelyet az írországi Maynooth városában tartottak 2020. január 8–9. között, az ír Caritas székhelyén, és amelyen a Romániai Caritas Konföderáció képviseletében a Nagyváradi Caritas Carolica […]

Remete Szent Pált ünnepelték a premontreiek széktemplomában

Thébai vagy Remete Szent Pálra emlékeztek 2020. január 15-én, szerdán az esti szentmisén, a premontreiek Úri utcai széktemplomában, mely egykor a pálos rendé volt. Fejes Rudolf Anzelm prépost-prelátus, apát elmélkedett az ünnep történelmi hátteréről és lelki üzenetéről. A bevezető részben Fejes Rudolf Anzelm arra hívta fel a figyelmet, hogy Thébai vagy Remete Szent Pál a […]

Jézus születésének örömhírét hirdették a szilágysomlyói fiatalok

A Székelykapuk-Zöldkapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok keretén belül, a nemzetközi betlehemes versenyre jelentkezett a szilágysomlyói római katolikus plébánia Hírmondó csapata. A kilenc VI-VIII. osztályos gyermek műsorukat öt különböző helyen adták elő, így hirdetve az örömhírt. Első fellépésünk december 17-én volt, a város kultúrotthonában, mégpedig az „I. Családi Advent Szilágysomlyón” nevű jótékonysági vásáron. Második fellépésünk december 18-án, […]

Csillagot követve Váradtól Mikoláig

A Váradi Csillagok 2019. december 18-án a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum lelki napján hirdették újból Jézus születésének örömhírét, melynek keretén belül háromszor is bemutatták a népi betlehemest, – külön a 0-IV., az V-VIII., és a IX-XII. osztályosoknak -, hogy még közelebb hozzák diáktársaikhoz is Karácsony szent titkát. Közös énekléssel fejeződött be mindegyik előadás. […]

Újból felcsendült az ének a Váradi Csillagok betlehemezőinek ajkán

Újból felcsendült az ének a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Váradi Csillagok nevű betlehemezőinek ajkán, akik örömmel és szeretettel folytatták  Jézus születésének hírüladását a SzékelyKapuk- ZöldKapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékok keretén belül Benedek Ramóna és Varabecz Mónika tanárnők kíséretében, 2019. december 12-én: “Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, Akit régen várt az egész világ. Betlehembe kibimbózott […]

Első adventi gyertya meggyújtása Székelyhídon

Meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún a székelyhídi plébánia közösségi házában szombaton, 2019. november 30-án, 18.00 órakor. Több mint 30 hívő jött el a hideg, fagyos estén megtartott szertartásra. Az adventi időszak az előkészület, várakozás, reménység ideje. Az advent igazi szakrális ízét, meghitt hangulatát a hajnali mise vagy angyali mise, liturgikus szóval roráté adja […]

Mozgásba jött a szilágysomlyói római katolikus közösség

Advent a várakozás és az újra tervezés ideje… nem csak ücsörgésből és piros pontra gyűjtő jótettekből áll, hanem MOZGÁSból is. Mozgásból, amely elindít valamit, mozgásból amely fenntart valamit: a közösséget. Ebből a mozgásból adódóan szervezték meg 2019. november 29-én 17.00 órától a szilágysomlyói plébánia közösségi házában az adventi koszorú készítést, amelyre kicsik és nagyok, családok […]

Több, mint egy ministráns

A ministráns a szentmisét bemutató, vagy az ájtatosságot végző pap segítője. Be- és kivonuláskor, illetve körmeneten a pap előtt jár, vizet önt, csenget, tartja az áldoztató tálcát. Ezt a szolgálatot teljesíti hűségesen sok éve Székelyhídon 1990. július 10-én született Molnár István is, Molnár Ștefan római katolikus édesapa és egykori, fiatalon elhunyt Molnár Elena Marianna görög […]

Az egész közösség ünnepe a bérmálás

Isten megszólított titeket a keresztségben, kiválasztottak lettetek, most pedig azt várja, hogy adjatok választ arra, amit feltárt előttetek – mondta Böcskei László megyés püspök annak a tizenhárom fiatalnak, akiket vasárnap, 2019. szeptember 29-én bérmált meg a biharpüspöki templomban. A fiatalok felkészítését Varga Sándor plébános végezte. Bevezető mondataiban Böcskei László megyés püspök azt emelte ki, hogy […]

A kassai vértanúkra emlékeztek a premontrei széktemplomban

A nagyváradi premontrei préposti széktemplomban ünnepi szentmisével emlékeztek meg a kassai vértanúk megkínzatásának négyszázadik évfordulójáról. Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus mutatta be szentmisét szombaton, 2019. szeptembe 7-én. Bevezetőjében Fejes Rudolf Anzelm apát arra hívta fel a figyelmet: a templom számára ez a Fájdalmas Szűzanya napja, azonban szeptember 7. egy különleges évforduló és tulajdonképpen a premontreiekhez […]