A főpásztor találkozója az egyházmegye hitoktatóival

„Az empatikus elfogadás, a meghallgatás és a személyes kísérés emmauszi tapasztalatából merítve a katekéta egyszerre kísérő és Mester, aki a hit útján tanítványai mellé szegődik, ám soha nem feledkezhet meg arról, hogy ő maga is az Úr tanítványa, akinek szüksége van a kísérés és a meghallgatás nagy ajándékára.“ (A katekézis új direktóriuma)

A tapasztalatok megosztása és a jövőbe tekintés szándékával 2021. május 21-én, pénteken 16.00 órakor Böcskei László megyés püspök megbeszélést tart az egyházmegye hitoktatóival a püspöki palota dísztermében.