A Megszentelt Élet Világnapja Nagyváradon

A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február másodikát, Urunk Bemutatásának ünnepét a Megszentelt Élet Világnapjávárendelte el. 2020. február 1-én, szombaton a nagyváradi római katolikus és a nagyváradi görögkatolikus egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői a római katolikus püspökség által szervezett találkozón vesznek részt. A színes program keretében Böcskei László római katolikus- és Virgil Bercea görögkatolikus püspök 12.00 órakor szentmisét mutat be a római katolikus székesegyházban, ahova szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének hálát adni a szerzetesekért, illetve jelenlétükkel, szavaikkal bátorítani és további imáikról biztosítani őket.