A székesegyház búcsúünnepe

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon az egyházmegye hívei közös ünnepet ülnek: a székesegyház búcsúját. Erre készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

– augusztus 12-én, csütörtökön, 18 órakor Vakon Zsolt titkár mutat be szentmisét;

– augusztus 13-án, pénteken, 18 órakor dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgató mutat be szentmisét;

– augusztus 14-én, szombaton, 20 órakor Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét, 21 órakor pedig szentségimádás, 22 órakor szerenád, majd körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére.

Nagyboldogasszony ünnepén, 2021. augusztus 15-én, vasárnap, 18.00 órakor kezdődik a főpapi szentmise, amelynek főcelebránsa Böcskei László megyés püspök, szónoka pedig Gábor Elemér, a budapesti Szent László plébánia lelkipásztora lesz.

Ezen a napon a nagyváradi plébániatemplomokban elmaradnak az esti szentmisék, hogy a város hívei együtt kérjék a Nagyboldogasszony közbenjárását az egyházmegyére, a közösségekre, a családokra.