A székesegyház búcsúünnepe

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

– augusztus 12-én és 13-án a 18 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József templom plébánosa lesz.

– augusztus 14-én, szerdán 22 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd 24 órakor szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Msgr. Csató Béla pápai káplán, nyugalmazott plébános lesz.

Nagyboldogasszony ünnepén, 2019. augusztus 15-én, csütörtökön reggel 8.00 órakor és este 18.00 órakor kezdődnek a szentmisék. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Kémenes Lóránt Zoltán, kolozsvári főesperes-plébános.