Adorația Euharistică la Cetariu și în Biserica Premonstratensă

Credincioșii din Cetariu respectiv cei care frecventează biserica Ordinului Premonstratens din Oradea, sunt invitați în cea de a treia duminică a lunii, în 17 septembrie 2017, să participe la adorația euharistică perpetuă organizată în cele două lăcașuri de cult.