Adorația euharistică la Mișca și Borumlaca

În cea de a doua duminică a lunii, 13 octombrie 2019, credincioșii din Mișca respectiv cei din Borumlaca vor avea posibilitatea să participe la adorația euharistică perpetuă organizată în bisericile parohiale din cele două localități.