Adorația Euharistică Perpetuă la Tinca și Sacalasău Nou

Credincioșii din Tinca respectiv cei din Sacalasău Nou sunt invitați în cea de a treia duminică a lunii, în data de 19 martie 2017, să participe la Adorația Sfintei Euharistii organizată în bisericile lor.