Boldog Bogdánffy Szilárd oltár a székesegyházban

2010. október 30-án Angelo Amato nuncius boldoggá avatta az 1953. október 2-án, 42 évesen mártírhalált halt Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspököt. A rendszerváltó Románia első boldoggá avatott római katolikus mártírja, akit a római- és görög katolikus egyház újabb, hitükért és egyházukért bebörtönzött s halálra kínzott püspökei, papjai követtek a boldogok sorában. 2018. február 21-én, szerdán 17.00 órakor, a vértanú püspök tiszteletére végzett vesperás keretében Böcskei László megyés püspök megáldja a Boldog Bogdánffy Szilárd mellékoltárt, amely a katedrális jobb oldalhajójában, a szentély felőli második, Szent István mellékoltárán kapott helyet. A 80×60 centiméteres medalionkép készítője Péli Mandula nagyváradi születésű magyarországi Barcsay-díjas grafikus és festőművész.