Curs pentru logodnici la Oradea

„Să nu construiți căsătoria voastră pe nisipul sentimentelor care vin și pleacă. Construițivă căsnicia pe piatra adevăratei iubiri. Aceasta vine de la Dumnezeu.” (cuvintele papei Francisc către logodnici)

Episcopia Romano-Catolică Oradea organizează la Centrul Pastoral Diecezan (Șirul Canonicilor nr. 13) un curs de pregătire pentru tinerii care intenționează să se căsătorească în cursul acestui an. Cursul constă în patru înâlniri, după cum urmează: 3, 10, 17, 24 martie. Logodnicii interesați sunt rugate să se adreseze parohului local.