Egyházmegyei érdemérem átadása

2020. február 21-én, pénteken 17.00 órakor a Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. A főesperesek testülete és az erre kijelölt bizottság megvizsgálta a Püspöki Hivatalhoz beérkezett felterjesztéseket és kiválasztotta azt a személyt, aki ebben az évben átveszi az egyházmegyei érdemérmet. A kiválasztott személy Kosztandi Mihály, a micskei plébániáról, akinek hűséges szolgálatáért, a hit melletti kiállásáért ítélte oda az egyházmegye ezt a kitüntetést. Ez az esemény jó alkalom arra is, hogy együtt imádkozzunk mindazokért, akik névtelenül, de értékes jelenlétükkel, szolgálatukkal áldozatot hoznak egyházközségeinkért.