Egyházmegyei Zarándoklat Szentjobbra

2021. szeptember 19-én, vasárnap Szentjobbra zarándokolnak a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei, ahol a 11.00 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását, Szent István és Szent László király oltalmát kérik közösségeink, családjaink megújulásáért. Rendhagyó módon, a szentmise előtt, 10 órától a Rózsafüzér Társulatok és Mária Légió tagjai Bărbuț Péter, a máriás lelkiségek felelősének vezetésével ünnepélyes rózsafüzér ájtatosságra várják a zarándokokat. Böcskei László megyés püspök 2016-ban kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot és meghívta az egyházmegye híveit, hogy minden évben közösen üljék meg a Boldogságos Szűz születésnapját, a templom búcsúünnepét.