Egyházmegyeközi katekétikai tanácskozás

Az erdélyi, többségben magyar híveket pasztoráló egyházmegyék főpásztoraival folytatott előzetes egyeztetés után, 2016. szeptember 9-én Nagyváradon tartják meg azt az egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást, amelynek célja a négy egyházmegye – Gyulafehérvár, Szatmár, Temesvár, Nagyvárad – tanfelügyelőit és módszertani felelőseit tömörítő fórum, akár hitoktatási  bizottság létrehozása, valamint az egyházmegyéket érintő katekétikai vonatkozású kérdések megvitatása.

A katolikus hitoktatással kapcsolatos témákat Ozsváth Judit, Nagy Gabriella illetve Nemes István fogják felvezetni. A programvezető Benedek Ramóna.