Esti dicséret Boldog Bogdánffy püspök tiszteletére

2019. február 21-én, csütörtökön Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért.