Fogadalmi triduum a Szent László templomban

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsangi időszak utolsó három napján szentségimádást és szentmisét tartanak, a Csáky Imre váradi bíboros, püspök (1702 – 1732) által felépített új székesegyházban, a mostani Szent László templomban. Ennek megfelelően tartják a fogadalmi triduumot idén is február 26-28. között a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban:16.00 órakor szentségimádást, 17.00 órakor pedig szentmisét. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Bartal Károly Tamás O.Praem. ny. premontrei apát.