Fogadalmi triduum Nagyvárad-Újvárosban

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul a farsangi időszak utolsó három napján minden évben szentségimádást és szentmisét tartanak a Szent László templomban. Ennek megfelelően tartják a fogadalmi triduumot idén is március 3-5. között a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban: 17.00 órakor szentségimádást, 18.00 órakor szentmisét. A lelkigyakorlatos szentmisék főcelebránsa és szónoka Pálos István nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános-kanonok.