Hálaadó ünnepség Renate Meier nővér tiszteletére

A Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek 1999 óta, éppen 20 éve végzik intézményesített formában odaadó és gyümölcsöző szolgálatukat Nagyvárad legszegényebbjei között, ezzel a szolgálattal pedig szorosan összenőtt Renáta (Meier Elisabeth M. Renate) nővér neve, aki 19 éven keresztül vezette a Kis Szent Teréz házat. A szegények iránti töretlen elkötelezettsége, derűs reménye és Krisztus-sürgette szeretete által egyházi és világi közösségek egyaránt tapasztalhatták Isten gyógyító jelenlétét, gondoskodását.
2019. szeptember 24-én, kedden 16.30 órakor Böcskei László megyéspüspök, az egyházmegye papjaival és szerzeteseivel közösen szentmisét mutat be a püspöki kápolnában, hálát adva a Jóistennek a nagyváradi közösségtől búcsúzó nővér hivatásáért, jelenlétéért, szolgálatáért.
A szentmisét követően, 17.30 órától a Püspöki Palota dísztermében tartandó hálaadó ünnepségre várják mindazokat, akik személyesen is szeretnének köszöntet mondani Renáta nővérnek.