Hivatások Hétvégéje

Húsvét negyedik vasárnapja elénk állítja a Jó Pásztor ikonját, aki ismeri juhait, nevükön szólítja, táplálja és vezeti őket. Ezen a vasárnapon, a Hivatások Világnapját ünnepeljük, papi- és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és kérjük az aratás urát, hogy „küldjön munkásokat az aratásába” (Lk 10,2). 2018. április 20-22. közötta gyulafehérvári papnevelő intézet 21 növendéke a nagyváradi egyházmegye vendége lesz: hármas csoportokban Sólyomkőváron, Tasnádon, Biharpüspökiben, Hegyköztótteleken, Nagyszalontán és Székelyhídon teljesítenek majd szolgálatot, beszélnek a hivatásukról és betekintést nyernek a plébániai életbe.