Hivatások Nyomában hittanverseny Nagyváradon

2016. február 18-20. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében kerül megrendezésre a „Hivatások nyomában” elnevezésű megyeközi/regionális hittanverseny. A verseny témája ugyanaz, mint a 2006-ban megszervezett első versenyé volt: Boldog Bogdánffy Szilárd nagyváradi, Isten Szolgája Márton Áron gyulafehérvári, valamint Boldog Scheffler János szatmári püspökök élete. Az esemény keretében a gyulafehérvári, temesvári, szatmári és nagyváradi egyházmegyéből érkező 11 csapat a máramarosszigeti börtönbe, a vértanú püspökök szenvedésének egyik színhelyére is ellátogat majd. A díjkiosztó ünnepség 2016. február 19-én, pénteken 18.00 órakor kezdődik a Püspöki Palota dísztermében, ahova minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.