Hivatások nyomában projektnap

2021. február 20-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum az online térbe hívja négy egyházmegye (gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyék) római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákokat és tanárokat, hogy részt vegyenek a Hivatások nyomában elnevezésű projektnapon. Ez a program a korábbi évekből ismert, azonos című országos hittanversenyt helyettesíti, és lehetőséget ad arra, hogy a diákok közelebbről ismerkedjenek meg az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeivel, az ő Istennek és felebarátnak szentelt életük mélységeivel, értékeivel. Az idei témák: Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József, a premontrei rend és Szent Norbert, a pálos rend és Boldog Özséb. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve az országunkban működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták.

A programot Böcskei László megyés püspök nyitja meg reggel 9 órakora püspöki palota kápolnájában bemutatott szentmisével, amelybe az érdeklődők is bekapcsolódhatnak az egyházmegye Facebook oldalán.