Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2020. január 18-28. között, „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). mottó jegyében tartanak imahetet Nagyváradon a Krisztus-hívők egységéért. 2020. január 19-én, vasárnap 18.00 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével a nagyváradi római katolikus székesegyházban imádkoznak az egységért, hogy Jézus Krisztus főpapi imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek.“ (Jn 17,21).

Nagyváradon a keresztény felekezetek képviselői már meghatározták az imahét felépítését. Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat:

·        január 18., szombat 18 óra: ifjúsági ima a görögkatolikus székesegyházban;

·        január 19., vasárnap 18 óra: római katolikus székesegyház;

·        január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom;

·        január 21., kedd 18 óra: Betania pünkösdista templom;

·        január 22., szerda 18 óra: unitárius templom;

·        január 23., csütörtök 18 óra: Tabor pünkösdista templom;

·        január 24., péntek 18 óra: messiáshívő zsidó zsinagóga;

·        január 25., szombat 18 óra: ortodox Holdas Templom;

·        január 26., vasárnap 18 óra: újvárosi református templom;

·        január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom;

·        január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház.

Minden egyes felekezet templomában egy meghatározott lelkipásztor fog prédikálni, a többi képviselő rövid imával járul majd hozzá a közös együttléthez. Böcskei László megyéspüspök idei első körlevelében kéri a nagyváradi lelkipásztorokat, hogy tájékoztassák és buzdítsák híveiket a részvételre. A főpásztor továbbá bíztatja papjait, hogy ahol ez még nem történt meg, keressék fel a más felekezetű testvéreket és lelkészeket, és közösen határozzák meg az imahét programját.

Nagyon fontos, hogy elinduljunk egymás felé és megajándékozzuk egymást a közös imádság kegyelmeivel” – írja Böcskei László megyéspüspök.