Inaugurarea Centrului Diecezan de Pelerinaj

Marți, 6 iulie 2021, la ora 13.00, într-un cadru festiv va avea loc inaugurarea și binecuvântarea noului Centru de Pelerinaj al Diecezei Romano-Catolice de Oradea, amenajat în clădirea seminarului teologic de odinioară (Str. Traian Lălescu, nr. 1). Prin proiectul finanțat de Guvernul Ungariei, s-a realizat renovarea și refuncționalizarea imobilului, în interiorul căruia s-au amenajat spații de birou, săli de conferință, camere de oaspeți. La ceremonia de inaugurare vor participa reprezentanți ai finanțatorului, ai beneficiarului, respectiv ai executantului lucrărilor.