Kánoni látogatás Tasnádon

Az Egyházi Törvénykönyv előírásainak megfelelően a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora a kánoni látogatás (visitatio canonica) folytatását jelentette be, amely ebben az évben a tasnádi és a szilágysomlyói esperesi kerület plébániáit érinti. Az említett előírás értelmében „a püspök köteles az egyházmegyét évente részben vagy egészében meglátogatni úgy, hogy legalább ötévenként az egész egyházmegyét személyesen, vagy ha törvényesen akadályozva van, a koadjutor, a segédpüspök, az általános vagy püspöki helynök vagy más pap útján végig látogassa.” (ET 396.k. 1.§.)

Ez a hivatalos látogatás alkalmat ad arra, hogy a megyéspüspök közelebbről megismerje az egyházközségek életét, egy tiszta képet kapjon a plébániák lelkipásztori, közigazgatási és szociális tevékenységéről. Jó alkalom ez arra is, hogy a megyéspüspök a plébánián szolgálatot teljesítő papokkal és laikusokkal átbeszélje az egyházközség kihívásait, illetve jövőbeni terveit.

A két munkanapot és egy vasárnapot felölelő látogatás alkalmával a főpásztor betekintést nyer a plébánián zajló lelkipásztori tevékenységbe, különös figyelmet fordítva a hitoktatásra és a szentségek kiszolgáltatására; megvizsgálja továbbá a plébánia ingó- és ingatlan javainak kezelését, illetve az egyházközség jövőre vonatkozó terveit, elképzeléseit.

A főpásztor külön találkozik az egyházközségben szolgálatot teljesítő laikusokkal: a plébánia alkalmazottaival, az egyháztanács- , illetve az egyházközségi csoportok és egyesületek tagjaival, illetve felkeresi otthonaikban az ágyhoz kötött időseket, betegeket. A visitatio canonica vasárnap egy ünnepélyes szentmisével ér véget, amikor a főpásztor összefoglalja a találkozások, beszélgetések alkalmával szerzett tapasztalatait.

Fentiek értelmében 2020. március 10-11-én Böcskei László megyéspüspök a tasnádi plébánián tartózkodik, majd 2020. március 15-én, vasárnap 10.00 órakor szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban és lezárja a plébánián végzett kánoni látogatást.