Kiosztják a bécsi Szent István ösztöndíjakat

A bécsi Szent István ösztöndíjakat 2019. február 21-én, csütörtökön, a 9.00 órakor kezdődő ünnepség keretében osztják ki a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Arra való tekintettel, hogy a Bécsi Szent István Egylet idén lesz 100 éves, és ezen alkalomból meg is látogatják a tanintézetet az őszi iskolakezdés után az egyesület képviselői, az eddigi szokástól eltérően, ünnepélyes keretek között fogják kiosztani az ösztöndíjat az iskola kápolnájában.

Konrád Katalin igazgató köszöntőjével ünnepélyesen megnyitja az eseményt, majd Zalder Éva-Mária kuratóriumi elnök bemutatja az Egylet tevékenységét és tájékoztat az iskolával való kapcsolatáról (23 éve működő kapcsolat és támogatás).

A tanulók a szülők/gyámok és/vagy osztályfőnökök jelenlétében átveszik az ösztöndíjat és az új ismertetőt, ami a 2007-ben megjelent iskolai almanachban már olvasható volt, de Okolicsányi Szilvia referens asszony frissített fel az idén, ezért külön kérésére bemutatják minden jelen levőnek.