Nagyböjti lelkigyakorlat Bihardiószegen

2021. március 19-21. között Obermájer Ervin-István kisegítő lelkész, dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási ügyének posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora lelkigyakorlatot tart Bihardiószegen: pénteken 16.30 órakor keresztúti ájtatosságot, szombaton 11 órakor, valamint vasárnap 10 órakor szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban.