nagyhet_2018

Nagyheti liturgikus program a székesegyházban

A nagyváradi római katolikus székesegyház istentiszteleti rendje 2018. Nagyhetében és Húsvét ünnepén

 

2018. március 25-én, Virágvasárnapot ünnepeljük. Ezzel kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. A nagyhét idején a nagyváradi székesegyházban a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő rend és program szerint celebrálják.

 

VIRÁGVASÁRNAP, MÁRCIUS 25. Délelőtt az ünnepélyes szertartás 11.00 órakor a Püspöki Palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulunk a székesegyházba. A szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálja. Az ünnepi szentmisében Urunk szenvedéstörténete (passio) hangzik el Szent Márk evangélista szerint.

 

A nagyhét első három napján – hétfőn, kedden és szerdán – a székesegyházban a megszokott program szerint mutatják be a szentmiséket: 7.00 és 18.00 órakor.

 

 

NAGYCSÜTÖRTÖK, MÁRCIUS 29. A székesegyházban két ünnepélyes szentmisét mutatnak be.

– A krizmaszentelési mise délelőtt 10.00 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a Főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma)

– Az Utolsó Vacsora emlékére 19.00 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyés püspök, melynek keretében Jézus felebaráti szeretetének emlékére a Főpásztor 12 férfinak mossa meg a lábát. A szentmisét 22.00 óráig tartó virrasztás követi.

 

NAGYPÉNTEK, MÁRCIUS 30. Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk.

15.00 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18.00 órakor kezdődik, majd 21.00 óráig a Szent Sírnál szentségimádást tartunk.

NAGYSZOMBAT, MÁRCIUS 31. 10.00 – 20.00 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Kérjük a híveket, a fiatalokat, a gyermekeket, vegyenek részt minél nagyobb számban a nagyszombati virrasztáson.

 

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA 21.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása Böcskei László megyés püspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartunk és megáldjuk a húsvéti ételeket.

 

HÚSVÉTVASÁRNAP, ÁPRILIS 1. A székesegyházban ünnepi miserend lesz. A reggel 8 órás szentmise előtt és után megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvétvasárnapi főpapi szentmisét délelőtt 11 órakor celebrálja Böcskei László megyés püspök. A szentmisét a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

 

HÚSVÉTHÉTFŐ, ÁPRILIS 2. A szentmiséket a következő program szerint mutatják be: 8.00, 11.00 és 18.00 órakor.