Nagyváradon ülésezik a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája

2016. szeptember 26-28. között Nagyváradon tartja meg őszi ülésszakát a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája. Ez alkalommal országunk római katolikus és görög katolikus főpásztorai az éppen aktuális témák megtárgyalása mellett olyan programokon is részt vesznek, amelyeket a házigazda egyházmegye készített elő számukra.

Miután Ferenc pápa kezdeményezésére 2016-ban az Isteni Irgalmasság Évét ünnepli a katolikus egyház, a püspökök őszi találkozójának programjában is kifejeződik ennek az időnek a rendkívülisége. Az irgalmasság lelki cselekedeteit gyakorolva a főpásztorok hétfőn, 2016. szeptember 26-án, 18.30 órakor, a Székesegyház Szent Kapuján át a kriptába vonulnak, hogy ott a nem rég elhunyt Tempfli József püspök sírjánál imádkozzanak az elhunyt főpásztorokért és minden megholtért. Másnap, 2016. szeptember 27-én, 15.30-kor, az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásaként a főpásztorok közös látogatást tesznek az egyházmegyei Caritas Catolica által működtetett Szent Erzsébet Idősotthonba, ahol az intézet lakóival és munkatársaikkal találkoznak. Ezt követően 16.30-kor meglátogatják a nagyváradi vár felújított részeit, megtekintik az ősi székesegyház feltárt maradványait, majd a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség valamint a Nagyváradi Vár és Várostörténeti Múzeum által szervezett kiállítás megnyitásán vesznek részt 17.30 órakor. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 900 esztendejét bemutató állandó kiállítását a fejedelmi palota második emeleti termeiben, Megörökölt 900 év – fejezetek a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye történetéből címmel. A tárlat célja, hogy a püspökséget alapító Szent László király idejétől (1083-1095) az egyházmegye első, középkori felvirágzásán, a tatár és török hódoltság okozta pusztuláson át a püspökség második, újkori megerősödéséig bemutassa az egyházmegye történetét és tárgyi örökségét.

18.30 órakor ünnepélyes szentmise bemutatására kerül sor a Vártemplomban. Egyházmegyénk különleges eseménye, hogy országunk katolikus püspökei a nagyváradi egyházmegye alapításának helyén mutathatják be a szent áldozatot és a hívekkel együtt kérhetik Szent László oltalmát.

Az itt közölt programokra, nagy szeretettel várjuk a híveket, akiket külön kérünk, hogy társuljanak egyházunk püspökeihez az imában és a hálaadásban!