Október hónapi Szentévi Zarándoklat

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően a 2016. október 13-án, csütörtökön17.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisére főleg Belényesből, Vaskohról, Vaskohsziklásról, Rézbányáról, Zsibóról és a Nagyvárad-Kapucinus plébániáról zarándokolnak a román ajkú hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Jitaru Szél Antal belényesi plébános lesz.