Prezentare de carte în Palatul Episcopal

Cea de a VI-a ediție a Conferinței Internaționale de Istorie a Bisericii organizată la Oradea în perioada 8-10 noiembrie 2018 va fi deschisă printr-o prezentare de carte joi, 8 noiembrie 2018, ora 17.00, în Sala Festivă a Palatului Episcopal Romano-Catolic. Vor fi prezentate următoarele volume:

–         Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár (szerk.): Teológia és történettudomány – Antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről [Teologie și științe ale istoriei – Antologie despre întrebările teoretice ale scrierii istoriei bisericii]. Pécs, 2018.

–         Bánkuti Gábor – Nagy Mihály Zoltán (szerk.): Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. [Bilanț histografic și noile tendințe ale cercetărilor istoriei bisericii. Studiu alcătuit din prelegerile conferințelor de istorie ale bisericii susținute la Posticum în 2015 și 2016 ]. Pécs, 2018.

–         Denisa Bodeanu:O razăde speranță în întuneric. Ajutoarele primite din străinătate de cultele religioase din România în anii ’70-’80. Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018.

Volumele vor fi prezentate de către Bánkuti Gábor, Gárdonyi Máté, respectiv Nagy Mihály Zoltán. Sunt așteptați la eveniment toți cei interesați.

Prezentare de carte în Palatul Episcopal

„Și eu aparțin de voi – altfel de copii în comunitate“ este titlul cărții ce va fi lansată pentru publicul orădean vineri, 19 octombrie 2018, la ora 16.00 în Sala Festivă a Palatului Episcopal din Oradea, de către autoarea lucrării, Demeter Zsuzsa, coordonator al serviciului pentru persoanele cu handicap din cadrul Caritas Alba Iulia, profesor de educație incluzivă, specialist în igiena mentală.

Prezentare de carte în Palatul Episcopal

Vineri, 13 aprilie 2018, la ora 17.00, în Sala Festivă a Palatului Episcopal va fi prezentată cartea autorului Dr. Diósi Dávid, profesor al Seminarului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, cu titlul Fața ta o caut, Doamne – Piese de puzzle despre și pentru căutătorii de Dumnezeu din postmodern.