Szent István búcsúk az egyházmegyében

2017. augusztus 20-án vasárnap 12 órakor Biharon Ozsváth József székelyhídi plébános, Nagyszalontán Kiss Márton bélfenyéri plébános, Szentjobbon Nagy Tibor szilágycsehi plébános, Királydarócon Tímár Asztrik OFM kaplonyi ferences házfőnök tart ünnepi szentmisét.