Szent István ünnepe Nagyváradon

2017. augusztus 20-án, a hónap harmadik vasárnapján 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, Szent István király tiszteletére esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét mutatnak be a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban, majd a szentmise után a jelenlévők leróhatják tiszteletüket a szent király ereklyéje előtt. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mons. Fodor József általános helynök lesz.