Szent László Regionális Találkozó Kárásztelken

2017. szeptember 28-án, csütörtökön Kárásztelken tartják a hetedik Szent László Regionális Találkozót, amit a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezett az alapító király szentté avatásának 825. évfordulóján meghirdetett Szent László Évben. 17.30 órakor a plébániatemplomban találkoznak a Szilágysomlyóról, Krasznáról, Szilágycsehből, Zilahról, Zsibóról, Tasnádról, Tasnádszántóról, Királydarócról és Érmindszentről érkezett zarándokok, majd a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással. A nagyváradiak Böcskei László megyés püspök vezetésével erre az alkalomra is magukkal viszik a Szent László király koponyaereklyéjét tartalmazó „kapszulát”. A találkozót 18.30 órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja, melynek főcelebránsa a megyés püspök, szónoka pedig Nagy Tibor szilágycsehi plébános lesz.