Szentmise a Vártemplomban

2016. november 20-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet tart Rajna József fugyivásárhelyi plébános-kanonok.