Szlovák egyháztanácsosok találkozója Nagyváradon

„A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes az lelkipásztorok apostolkodása” (AA 10). Az Apostolicam Actuositatem zsinati határozat itt idézett szavai rávilágítanak arra a szerteágazó és felelősségteljes feladatra, amely a plébániák egyháztanácsosaira hárul. 2020. február 29-én, szombaton 9.00 órától erre a feladatra kapnak buzdítást az egyházmegye szlovák plébániáinak egyháztanácsosai a Püspöki Palotában megrendezett találkozón.