Szlovák hívek Szent László Regionális Találkozója

2017. június 22-én, csütörtökön Sólyomkőváron tartják a negyedik Szent László regionális találkozót, amelyre az egyházmegye szlovák nyelvű híveit várják a szervezők. A meghirdetett programnak megfelelően 17.30 órakor a helyi plébániatemplomban találkoznak a zarándokok, ahol a szent király életpéldáját kiemelve tanúságtételeket, tapasztalatokat osztanak meg egymással és konkrét irányvonalakat fogalmaznak meg a mai keresztény ember, illetve a plébániaközösségek életében. A találkozót 18.30 órakor egy Szent László király tiszteletére bemutatott szentmise zárja le, melynek főcelebránsa a megyés püspök, szónoka pedig Kubalak Péter élesdi esperes-plébános lesz.