Szlovák hívek Szentévi Zarándoklati Napja

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően 2016. május 5-én, csütörtökön 18.00 órakor Nagyváradról, Madarászról, Bodonosról, Baromlakáról, Magyarpatakról, Élesdről, Berettyószéplakról és Sáránról zarándokolnak a szlovák ajkú hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök, az ünnepi szónok pedig Maskara János berettyószéplaki plébános lesz.