Templombúcsú a nagyváradi székesegyházban

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária Mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve „triduum”-ot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

augusztus 12-én és 13-án a 18.00 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Karácson Tibor, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója lesz.

augusztus 14-én, vasárnap 22.00 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd 24.00 órakor dr. Szederkényi Károly budapest-gazdagréti esperes-plébános mutat be szentmisét.

Nagyboldogasszony ünnepén, 2016. augusztus 15-én, hétfőn ünnepi miserend lesz a székesegyházban. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be, szentbeszédet mond Mons. Kovács Péter gyulai esperes-plébános.