Templombúcsú Királydarócon

Triduummal készülnek a királydaróci hívek Szent István tiszteletére felszentelt templomuk búcsúünnepére 2016. augustus 17-19. között. Ft. Istvánfi Szilárd, a szatmárnémeti Kis Szent Teréz templom segédlelkésze tartja a lelkigyakorlatot.

A templombúcsú, amelynek főcelebránsa Ft. Giosanu Leonárd, micskei plébános lesz, augusztus 20-án, 12.00 órakor kezdődik.